FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی نوذر
پادشاهی نوذر
گزینش     چینش     نمایش 
 تاریخ عنوان نگارنده
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ پادشاهی نوذر هفت سال بود فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچهر فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ آمدن افراسیاب به ایران زمین فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ رزم بارمان و قباد و كشته شدن قباد فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ رزم افراسیاب با نوذر دیگر بار فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ جنگ نوذر با افراسیاب بار دیگر فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ گرفتار شدن نوذر به دست افراسیاب فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ كشته یافتن ویسه پسر خود را فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ تاخت كردن شماساس و خزروان به زا بلستان فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ رسیدن زال به مدد مهراب فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ كشته شدن نوذر به دست افراسیاب فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ آگاهی یافتن زا ل از مرگ نوذر فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ كشته شدن اغریرث به دست برادر فردوسی
 
<< شروع < قبل 1 بعد > آخر >>
نتایج 1 - 13 از 13
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com