FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون
پادشاهی فریدون
گزینش     چینش     نمایش 
 تاریخ عنوان نگارنده
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ بر تخت نشستن فریدون فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ فرستادن فریدون جندل را به یمن فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ پاسخ شاه یمن به جندل فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ افسونگری آزمودن سرو بر پسران فریدون فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ آزمودن فریدون پسران خود را فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ بخش كردن فریدون جهان را بر پسران فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ رشك بردن سلم بر ایرج فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ پیام سلم و تور به نزدیك فریدون فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ پاسخ دادن فریدون پسران را فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ رفتن ایرج به نزد برادران فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ كشته شدن ایرج به دست برادران فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ آگاهی یافتن فریدون از كشته شدن ایرج فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ گفتار اندر زادن دختر ایرج فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ زادن منوچهر از مادرش فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ آگاه شدن سلم و تور از منوچهر فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ پیام فرستادن پسران نزد فریدون فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ پاسخ دادن فریدون پسران را فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ فرستادن فریدون منوچهر را به جنگ تور و سلم فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ تاخت كردن منوچهر بر سپاه تور فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ كشته شدن تور بر دست منوچهر فردوسی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶ پیروز نامه ی منوچهر نزد فریدون فردوسی
۲۴ مرداد ۱۳۸۶ گرفتن قارن دژ الانان را فردوسی
۲۴ مرداد ۱۳۸۶ تاخت كردن كاكوی نبیره ی ضحاك فردوسی
۲۴ مرداد ۱۳۸۶ گریختن سلم و كشته شدن او به دست منوچهر فردوسی
۲۴ مرداد ۱۳۸۶ فرستادن سر سلم به نزد فریدون فردوسی
۲۴ مرداد ۱۳۸۶ گفتار اندر مردن فریدون فردوسی
 
<< شروع < قبل 1 بعد > آخر >>
نتایج 1 - 27 از 27
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com