FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی شاپور ذوالاكتاف
پادشاهی شاپور ذوالاكتاف
گزینش     چینش     نمایش 
 تاریخ عنوان نگارنده
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ پادشاهی شاپور ذوالاكتاف فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ بردن طایر عرب دختر نرسی را فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ دلباخته شدن مالكه دختر طایر بر شاپور فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ بر دست شاپور دادن مالكه دژ طایر فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ رفتن شاپور به روم فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ رهانیدن كنیزک شاپور را از چرم خر فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ گریختن شاپور از روم و رسیدن به ایران فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ شناختن ایرانیان شاپور را فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ شبیخون زدن شاپور و گرفتن قیصر روم فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ آوردن قیصر روم به بارگاه شاپور فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ لشکر كشیدن شاپور به روم فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ بر تخت نشاندن رومیان برانوش را فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ رفتن برانوش پیش شاپور فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ آمدن مانی و دعوی پیامبری كردن فردوسی
۳۰ مرداد ۱۳۸۶ جانشین كردن شاپور اردشیر برادر خود فردوسی
 
<< شروع < قبل 1 بعد > آخر >>
نتایج 1 - 15 از 15
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com