FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اشكانیان
پادشاهی اشكانیان
گزینش     چینش     نمایش 
 تاریخ عنوان نگارنده
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ گفتار اندر ستایش سلطان محمود فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ آغاز داستان اشكانیان فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ خواب دیدن بابك در كار ساسان فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ زادن اردشیر بابكان فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ آمدن اردشیر به دربار اردوان فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ دیدن گلنار اردشیر را و مردن بابك فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ فریفته شدن کنیزک اردوان بر اردشیر و گریختن او با کنیزک سوی پارس فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ آگاهی یافتن اردوان از گریختن اردشیر با کنیزک و تاختنش از عقب ایشان فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ نامه نوشتن اردوان به بهمن پسر خود درباره گرفتن اردشیر فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ جنگ اردشیر با اردوان و كشته شدن اردوان فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ جنگ اردشیر با كردان فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ داستان كرم هفتواد فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ رزم اردشیر با هفتواد و شكست یافتن اردشیر فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ تاراج دادن مهرك نوش زاد خانه ی اردشیر را فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ چاره ساختن اردشیر در كار كرم و كشتن مهرك نوش زاد فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ كشتن اردشیر كرم هفتواد را فردوسی
 
<< شروع < قبل 1 بعد > آخر >>
نتایج 1 - 16 از 16
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com