FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان خاقان چین
داستان خاقان چین
گزینش     چینش     نمایش 
 تاریخ عنوان نگارنده
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ خبر یافتن خاقان از كشته شدن كاموس فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ رزم چنگش با رستم فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ فرستادن خاقان هومان را نزد رستم فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ رای زدن پیران با هومان و خاقان فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ آمدن پیران نزد رستم فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ رای زدن تورانیان از جنگ ایرانیان فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ سخن گفتن رستم با لشکر خویش فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ لشکر آراستن ایرانیان و تورانیان فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ سرزنش كردن رستم با پیران فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ آغاز رزم فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ رزم شنگل با رستم و گریختن شنگل فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ رزم رستم با ساوه فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ كشتن رستم گهار گهانی را فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ گرفتار شدن خاقان فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ شكسته شدن سپاه تورانیان فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ خواسته بخش كردن رستم فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ نامه نبشتن رستم به كی خسرو فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ پاسخ نامه ی رستم از كی خسرو فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ آگاهی یافتن افراسیاب از كار لشکر فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ داستان رستم با كافور مردم خوار فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ آگاهی یافتن افراسیاب از آمدن رستم فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ نامه ی افراسیاب به پولادوند فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ رزم پولادوند با گیو و توس فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ رزم رستم با پولادوند فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ كشتی گرفتن رستم و پولادوند فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ گریختن افراسیاب از رستم فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ بازگشتن رستم به درگاه شاه فردوسی
۲۷ مرداد ۱۳۸۶ بازگشتن رستم به سیستان فردوسی
 
<< شروع < قبل 1 بعد > آخر >>
نتایج 1 - 28 از 28
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com