FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب
داستان سهراب
گزینش     چینش     نمایش 
 تاریخ عنوان نگارنده
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ آغاز داستان فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ آمدن رستم به نخچیرگاه فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ آمدن رستم به شهر سمنگان فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان به نزد رستم فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ زادن سهراب از مادرش تهمینه فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ فرستادن افراسیاب بارمان و هومان را به نزدیك سهراب فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ رزم سهراب با گردآفرید فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ نامه ی گژدهم به نزدیك كاوس فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ نامه ی كاوس به رستم و خواندن او از زابلستان فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ خشم گرفتن كاوس بر رستم فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ لشکر كشیدن كاوس با رستم فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ كشتن رستم ژنده رزم را فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ پرسیدن سهراب نام سرداران ایران از هژیر فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ تاختن سهراب بر لشکر كاوس فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ رزم رستم با سهراب فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ بازگشتن رستم و سهراب به لشکرگاه فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ افکندن سهراب رستم را فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ كشته شدن سهراب به دست رستم فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ نوش دارو خواستن رستم از كاوس فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ زاری كردن رستم بر سهراب فردوسی
۲۶ مرداد ۱۳۸۶ بازگشتن رستم به زابلستان فردوسی
 
<< شروع < قبل 1 بعد > آخر >>
نتایج 1 - 21 از 21
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com