FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow رو یداد ها arrow رویداد ها arrow حضور نفرات و هواپیما های جنگی روسیه در ایران به منزله پایگاه نظامی است
حضور نفرات و هواپیما های جنگی روسیه در ایران به منزله پایگاه نظامی است چاپ ارسال به دوست
نویسنده فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی   
۲۷ مرداد ۱۳۹۵
برخی بر این باورند که حضور بمب افکن ها و نفرات نظامی روسیه در ایران، اصل ۱۴۶ قانون اساسی‌ را نقض نکرده است و می گویند روس ها در ایران پایگاه نظامی تاًسیس نکرده اند و در یک پایگاه ایران بطورموقت میهمان و یا همسایه یک یکان نظامی ایران شده اند. اصل 146، قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید ؛ استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است. کسانی که حضور نظامی روس ها را توجیه می نمایند قصد تفسیر اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی را دارند. ممکن است متن قانون قابل تفسیر باشد ولی روح قانون قابل تفسیر نیست.

از نظر حقوقی هر گونه تفسیر بر اصول قانون اساسی باطل است. هنگامی که قانونگذار اصل 146 را از تصویب گذراند، روح قانون بر پایه ممنوعیت استقرار نیروهای نظامی خارجی در کشور قرار داده شد، حتی اگر متن قانون قابل تفسیر باشد در این هنگام روح قانون بر متن آن برتری دارد و به همین دلیل حضور نظامیان روسی در ایران مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.

نکته دیگر اصل 146، ممنوعیت حضور نظامیان بیگانه حتی برای استفاده های صلح آمیز عنوان شده است در حالی که هواپیما های روسی بجز حضور غیر قانونی در ایران از حضور خود استفاده جنگی می کنند که خود نشان دهنده این است که این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای دو قفل امنیتی است. نه تنها حضور نظامی ممنوع است بلکه حتی زیر عنوان عملیات صلح آمیز نیز نباید نیروی نظامی یک کشور خارجی وارد خاک ایران شود.

باید توجه داشت که منظور از پایگاه نظامی تنها ساختمان و تاًسیسات نیست بلکه حضور نفرات نظامی و هر گونه جنگ ابزار و ادوات نظامی و لجیستیکی در هر نقطه ای از کشور،  به منزله یک پایگاه نظامی بشمار می رود حتی اگر این پایگاه در برهوت واقع و سقف هم نداشته باشد.

آخرین بروز رسانی ( ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com