FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow  سیاسی-اجتماعی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow انديشه‌ای که پای بند ايمان باشد آزاد نيست
انديشه‌ای که پای بند ايمان باشد آزاد نيست چاپ ارسال به دوست
نویسنده مردو آناهید   
۱۷ شهريور ۱۳۸۶
تعريفی که از دمکراسی، از سوی بيشتر روشنفکران و روشنگران ايران، به گوش می‌رسد يک آزادی اسمی است که پشتوانه‌ی درستی ندارد. برای نمونه بيشتر نکته‌هايی که از سوی آزادی خواهان در منشورهای آنها نوشته می‌شود: آزادی همه‌ی عقيده‌ها، آزادی سخن، آزادی انديشه و آرمانهای آنها از آزاديهای ديگر، با مفهوم آزادی يا پديده‌ی دمکراسی در تضاد هستند. برای اينکه اگر در مردمی همه‌ی عقيده‌ها، يعنی همه‌ی دينها که آزادانديشی را رد می‌کنند، آزاد باشند چگونه می‌توان در اين جامعه آزادانه انديشه‌ا‌ی را باز گو گرد. چگونه می‌توان انديشه‌ی مردمی  را که وابسته به ايمان ويژه‌ای هستند آزاد ناميد. زمانی که، برای ساماندهی کشوری، مسلمان مسلمان را برمی‌گزيند و هندو هندو را نمی‌توان از آگاهی و آزادگی در آن کشور سخن گفت. در اين گونه رای گيری‌ها، پرسشی از آگاهی و خرد مردم نيست‌ بلکه پرسش از ايمان و نادانی آنها است. هنگامی آزادی سخن يا آزادی انديشه معنی دارد که عقيده‌ها، يعنی باورهای دينی و ايدئولوژی‌ها، آزاد نباشند يا آنگاه آزادی سخن ازرش والايی پيدا می‌کند که مردم بر اين باور باشند که خودشان توانايی انديشيدن را دارند و بايد آزاد، نه وابسته به کسی يا پديده‌ای، خرد خود را به کار ببندند. همان گونه که در برخی کشورها يک ارتشی نمی‌تواند در رای گيرهای همگانی شرکت کند، زيرا که شايد يک ارتشی  وابسته به فرمانده‌ی خود باشد. پس چگونه می‌تواند يک پيرو مسلمان يا پيرو يهودی، که راستی و درستی کسان را با معيار ايمانش می‌سنجد، در انتخاب نمايندگانی شرکت کند و ما چگونه بايد آن راندن و نشاندن را انتخاباتی آزاد بدانيم؟

اگر روشنفکر بر اين باور است که مذهب يک پديده‌ی خصوصی است يا اميد دارد که روزی خصوصی بشود، پس مذهب نبايد در پديده‌های همگانی وارد شود. چگونه پديده‌ی خصوصی را در آموزشگاهای همگانی به همگان می‌آموزند. زمانی مذهب يک پديده‌ی خصوصی است که بسان، خصوصی بودن، عشقبازی و نزديکی مرد و زن درآيد. همانگون که انسان برای شيوه‌ی عشقبازی با همسرش نيازی به حکم کاردانی ندارد چون آنرا کرداری خصوصی می‌داند. پس خصوصی بودن مذهب هم بايد در همين اندازه و به همين گستره جلوه کند. با وجود خصوصی بودن عشقبازی، در سامان پيشرفته‌ی شهروندی، کسی اجازه ندارد به همسرش به طور خصوصی هم آزاری برساند يا ستمکاری کند و فرآورد عشقبازی آنها ، فرزندان آنها، هم ديگر خصوصی نيستند.

آزردن جان يک کودک جنايت است. آيا آزردن روان ميليونها کودک، که در نهايت به پسرفت اجتماع هم می‌انجامد، کرداری است خصوصی؟  چگونه ما بايد بپذيريم که شتشوی مغزی ميليون‌ها کودک بی گناه حتا از سوی پدر و مادر يک ستمکاری و بر ضد حقوق بشر نيست.   

بخشی از روشنفکران که از آزادی خواهان ايران هم به حساب می‌آيند بر اين باور هستند که، آنها می‌توانند تنها شيوه‌ و سامان دمکراسی را به مردم نشان بدهند، نيازی نيست که به بن مايه‌های فکری آنها کار داشته باشند، و مردم خودشان دمکراسی را بر خواهند گزيد. اين باور  پنداريست نا درست، چون در جامعه‌ای که نتوانند بيشتر روشنفکرانش بدون وابستگی، با توان خرد خود آزادانه، پديده‌ای را بررسی کنند مردم آن جامعه هم نخواهند توانست که  آزادانه چيزی را برگزينند. روشنفکرانی که انديشه‌ی آنها از ايمانشان به کسی يا مسلکی سرشته شده است نمی‌توانند راهنما يا راه گشای مردمی باشند که آزادانديشی را ياد نگرفته‌اند و ايمان خود را معيار سنجش قرار می‌هند.

 برخی از دشواری‌های ما ايرانيان در اين است که ما سخنان يکديگر را درست درک نمی‌کنيم. يعنی زمانی که سخن از انديشه‌ای باشد، شنونده بيشتر از سخنان گوينده برداشتی را دارد که گوينده نگفته است، " هرکسی از ظنّ خود شد يار من".

البته اين کژ فهمی تنها برای ايرانيان نيست ولی ايرانيان، در درازای زمان به دليل نداشتن " آزادی سخن"،  بيشتر با اين مشکل روبرو هستند.  از اين گذشته ما ايرانيان بيشتر می‌پنداريم که از هر گفتاری همان را می‌فهميم که گوينده گفته است و حتا گوينده هم بر اين گمان است که شنونده سخنان او را درست با همان معياری شنيده، که او بيان داشته است.

برخی از روشنفکران بدون آنکه درستی پيوند تصور خود را از پيشرفت اجتماع بسنجند، معيارهای پندار خود را بر همه‌ی پديده‌های هستی گسترش می‌دهند. چون روشنفکران هستند که زمينه‌ی بررسی‌ها، اندازه‌ی سنجشها، را برای همگان فراهم می‌کنند، اين است که رُشد و بازده‌ی انديشه‌های توده بر همين پايه‌های نا درست بنا می‌شود.

برای نمونه: اين درست است که شناخت ماده، پيشرفت دانش، راه برای ساخت و گسترش ابزارهای توليد فراهم کرده، سختی و سنگينی کار را از دوش انسان برداشته است. همچنين راه رسيدن و شناخت ساختار فيزيکی هر ابزار از راه شناخت دانش آن پديده می‌گذرد. اين هم درست است که هر چه ابزار مدرن تر باشد دانش ساخت آن ابزار هم مدرن و تازه تر است. يعنی در اين زمان نمی‌توان با دانستن دانش گياه و شناخت ساختن بيل از باغهای بسيار بزرگ به خوبی بهره گرفت. درک اين حقيقت برای برخی از جامعه شناسان کژ فهمی‌هايی پيش می‌آورد:

يکی اينکه می‌پندارند که انديشه يا فلسفه‌ی بهتر زيستن و شيوه‌ی کشورآرايی هم، به نسبت پيشرفت دانش برای ساخت ابزارها،  تازه تر و بهتر شده است.

ديگر براين گمان هستند که می‌ توان از راه شناخت دانش پيشرفته و بهتر، همان دانش ابزار سازی، به آرمانهای اجتماعی مردم هم برسند.

گمراهی بيشتر اين روشنفکران در اين است که رُشد دمکراسی را فراورده‌ی دانش ابزار سازی می‌پندارند و فلسفه‌ی بهتر زيستن را هم در حقيقتهای دانش جستجو می‌کنند. دانش پيشرفته حقيقت است ولی اين پندار، که دمکراسی با پيشرفت دانش پديد می‌آيد، ديگر يک حقيقت نيست بلکه، پيشرفت دانش در اروپا از فراورده‌های دمکراسی است. برخی از اين هم ناآگاه تر هستند و می‌پندارند که دين، يعنی کليسا هم در کنار پيشرفت دانش، ابزار سازی از پسماندگی خود بيرون آمده، از حکومت کردن بر انديشه‌های مردم چشم پوشيده، يا از بن پيشرفته شده است. شگفتی در اين است که اين پندارهای نادرست از روشنفکرانی نمايان می‌شود که بيشتر آنها در اروپا زندگی می‌کنند يا دست کم زمان زيادی در اروپا بوده‌اند. تضاد فکر آنها در اين است از سوی می‌دانند، که در کشورها اروپا کليسا سازمانی جدا از حکومت است، و از سويی حکومت آن کشورها را با حکومت اسلامی در ايران می‌سنجند، و بر اين گمان هستند که اگر احکام شريعت را بتوان  به گونه‌ای ديگر در آورد ساماندهی کشور در ايران هم مانند کشورهای اروپا مدرن خواهد شد.

در اروپا نخست فلسفه‌ی وابسته نبودن خرد انسان به واليان کليسا پيش رانده می‌شود و پس از آن راه پژوهش و انديشدن و نوآفرينی باز می‌گردد. در پرتو فلسفه‌ی خرد گرايی، دادن حق انديشدن به همه‌ی انسانها، ولايت کليسا، يعنی سروری روحانی‌ها برمردم، به نقد کشيده می‌شود. به زبانی روشن می‌توان گفت که در اروپا، نخست انسان به اين باور می‌رسد که خودش می‌تواند بينديشد و نيازی به روحانيان کليسا ندارد پس از آن چوب شبانی را از دست واليان کليسا می‌گيرد.  در گامها ديگر هست که انسان خودانديش، به جستجوی دانش ابزار سازی می‌رود تا زندگی خود را آسانتر سازد. اين که بيشتر روشنفکران، مارکسيست يا سوسياليستهای، ايرانی فلسفه‌ی انديشيدن و جهان بينی انسان را يک پديده‌ی روبنايی می‌پندارند و دگرگونی جامعه را تنها در روش و ابزار توليد می‌دانند اين است که آنها مارکسيسم را هم از ديدگاه اسلامی خودشان بررسی می‌کنند يعنی در ذهن خود تئوريهای مارکس را جایگزين احکام شريعت می‌سازند. اين گونه کسان تفاوت تئوری يا فلسفه‌ی مارکسيسم را با فرمولهای دانش مدرن ندانستند و هنوز هم برخی از آنها در ضمير خود نمی‌دانند که اگر فلسفه‌ای به حقيقت برسد ديگر آن تئوری يک فلسفه نيست. فرمول فيزيک را بايد ياد گرفت ولی فلسفه‌ی زندگی را بايد فهميد.

در جايی که احکام شيمی و فيزيک و احکام شريعت در کنار هم به شاگردان آموخته می‌شوند، چگونه يک کودک بايد، در دوران آموزش، بداند که در احکام شيمی و فيزيک سخن از يک حقيقت است و در احکام شريعت سخن از يک عقيده. زمانی که از اين شاگردان يک روشنفکر ساخته شود کمتر می‌تواند تفاوت دانش ابزار سازی و فلسفه‌ی زيستن را در جامعه  بشناسد.

پس نبايد هم از اين کسان که فلسفه و حقيقت يا تئوری و دانش را در ذهن خود برابر می‌شمارند انتظار داشت که روشنگر راه پيشرفت اجتماع يا راه بهتر زيستن باشند.  

به هر روی جايگاه انسان آزاد، جايگاه توان خرد انسان، جايگاه انسان در سامان کشورآرايی و بالاخره مدنيت در جامعه از جهان بينی انسان، از تصور انسان از حکومت وبالاخره از معيارهای سنجش او از ارزش پديده‌ها سرچشمه می‌گيرند. تصور انسان از شيوه‌ی حکومت به دانش ساخت فيزيکی ابزار بستگی ندارد. چرا که می‌بينيم در مملکت‌هايی بسان تايوان، کره جنوبی، دوبی، کويت، عربستان سعودی و بحرين، با وجود سرمايه و استفاده از دانش پيشرفته يا داشتن دانش ساختن آن ابزارها، آزادی انديشه معنايی ندارد و مردمان اين مملکتها از مدنيت بدورند. در بينش حاکم اين امارات، بشر و حقوق بشر معنايی پيدا می‌کند که ايمان آنها حکم کرده است. حتا اگر هم قانون اساسی، در برخی کشورهای آسيايی و افريقايی، ترجمه‌ای از قانون اساسی فرانسه يا انگلستان باشد، در کردار آنها همان گونه حکومتی دارند که در تصور و جهان بينی آن مردم نقش شده است. اين بسان کسی است که اسمش عبدالله  عبادی باشد و گمان کند که اگر برای خود نام جمشيد آزادمنش را انتخاب کند هم از بردگی الله بيرون می‌رود و هم به آزادگی چشم جهانبين پيدا می‌کند.

سخن از اين است که داشتن دانش ابزار سازی يا نوشتن قانون اساسی مدرن پشتيبان حقوق اجتماعی مردم نيست. در اجتماعی که با معيار ايمان مردم را ارزشيابی می‌کنند، آنها بدين گونه خردمندی را می‌سنجند: کسی که احکام کهنه‌ی مذهبی را بپذيرد عاقل،  کسی که به درستی آن احکام شک بورزد جاهل، کسی که خودانديش باشد تاريک، کسی که ايمان بياورد روشن است. چنين مردمی نمی‌تواند به دمکراسی برسند چون آزادی و آزادانديشی را نمی‌شناسد. کسی که به دينی، پيشوايی، مکتبی و ايدئولوژيی ايمان دارد آزاد نيست که بتواند به آزادی نماينده‌ای يا پديده‌ای را برگزيند. در مردمی که کسان ويژه‌ای روحانی هستند و هر پديده‌ای با معيار آن روحانيان ارزشيابی می‌شود، برگزيدن نمايندگان مردم يا داشتن مجلس قانونگزاری تنها در گفتار پديدار می‌شوند ولی به کردار يک بازی برای مردم فريبی هستند.

اگر ما جامعه‌ای را از ديدگاهای گوناگون بررسی کنيم، می‌بينيم که آزادی و دمکراسی بيشتر به فرهنگ و جهان بينی آن مردم بستگی دارد نه به ابزار و شيوه‌ی توليد.

بايد شناسايی کرد که روشنفکران و جويندگان دمکراسی از چه چيز سخن می‌گويند.

آيا گفتگو از بر گزيدن شيوه‌ای برای حکومت کشور يا سخن از آزادی است. بيشتر شيوه‌ی حکومت از جهان بينی مردم شکل می‌گيرد که همان مردم محکومان حکومتی هستند که خود تصور می‌کنند.  يعنی حکومت تصويری است از تصور مردم از خدا، تصويری از پيدايش پديده‌های هستی در ناخودآگاه آنها، تصويری از ايمان آنها به يک شريعت، که آنرا نيکو می‌پندارند. سامان سازمانها و ابزارهای شيوه‌ی حکومتی هم چيزی جز به اجرا گذاشتن ايمان آنها نيست حتا اگر نامهای پرارزشی را در بر بگيرند.

اگر سخن از آزادی است، پس بايد جهان بينی مردم بر پايه‌های آزادی انديشه استوار شده باشد، پس نبايد تصور مردم از خدا بر پايه‌ی خالق و مخلوق بنا شده باشد، پس نمی‌تواند ايمانی که حق آزادانديشی را از مردم می‌گيرد آزاد باشد. کوتاه بگويم روشنفکر می‌تواند يا از آزادی مردم و انديشه‌ی آنها يا از آزادی ايمان و شريعت آنها سخن بگويد. در يک لوله‌ی آزمايشگاه يا آب است يا تيزآب، با نامگذاری زمزم بر آن مايع نه آب اسيد ونه تيزآب سزاوار نوشيدن می‌شود.

به همين سبب است که مردم مسلمان با داشتن مدرن ترين ابزارهای توليد، با ساختن ساختمانهای باشکوه، با پوشيدن پوشاکهای گران حتا با وارد کردن پارلمانت و قانون اساسی نمی‌توانند به ارزشهای حقوق بشر برسند. چون مسلمان خود را عبد( برده و بنده) الله می‌دانند نه يک بشر آزاد او خفت و خواری و خاکساری را نشان تسليم خود به الله می‌داند و می‌خواهد از اين راه به شکوه روشنايی برسد يا از عذاب جهنم فرار کند.

اکنون فکر می‌کنيم که به گره کور برخورد کرده‌ايم چون هم مردم ايران تشنه‌ی آزادی هستند و هم آنها مسلمان. نه، ما به گره کور برخورد نکرده‌ايم ولی ما دستکم هزار و چهار سد سال است که نه تنها به گشودن اين گره نپرداخته‌ايم بلکه وجود گره را انکار کرده‌ايم و هنوز هم انکار می‌کنيم. همانگونه که انکار الله و خدايان ديگر دليل نابودی آنها يا رهايی انسان نيست با انکار دشواریهای اجتماع هم دشواريها نابود يا آسان نخواهند شد.

نتيجه‌ای که از اين جستاره می‌توان گرفت اين است که:

فلسفه‌ی زيستن و سامان شهروندی از دانش پيشرفته‌ی امروز جدا است. دانش حقيقتی است آموختنی، وارد کردنی و خريدنی ولی بينش و خرد انسان، خدايی است آفريننده، هسته‌ايست روينده، زهدانیست زاينده و اين به زمينه‌ای نياز دارد که در آن خرد انسان پروانده شود تا به پرواز درآيد. اين زمينه بايد در فلسفه‌ی زيستن و در جهان بينی روشنفکر گسترده شود تا زمينه‌ی کشت و رويندگی برای روشن فکری فراهم آيد.

خوشبختانه فرهنگ ايران بر چنين فلسفه‌ی استوار است که زمينه‌ی رُشد انديشه را در انسان فراهم می‌کند. در اين فرهنگ انسان به نيروی خرد کاربند آراسته است و هيچ کس به نام روحانی و پيشوا بر او برتری ندارد. خدايان فرهنگ ايران بسان خورشيد، ماه، آب  پاک سرشت و بخشنده هستند ولی دانا و فرمانروا نيستند. تنها انسان است که دارنده‌ی خرد است و می‌تواند در جويندگی به دانايی برسد. ساختار انسان، آفرينش انسان از خدايان است نه اينکه خدايان صاحب او باشند. خدايان گسترنده‌ی مهربانی هستند بسان آناهيد که در جهان خرمی و آبادی می‌آفريند ولی هيچگاه از انسان بيشتر نمی‌دانند و هيچکدام از خدايان هم رسول و پيامبری ندارند که احکامی را برای مردم بفرستند. درست است که خدايان ايران نيرومند هستند ولی اين صفت آنهاست نه مرتبه‌ی آنها. بنا براين هم هرگز نمی‌توانند انسان را پاداش دهند يا مجازات کنند. اين انسان است که می‌تواند خدايان را خشنود کند، آزرده کند، نگهبان باشد و پرستاری کند البته بازده‌ی هر يک از اين کردار به زندگی يا نازندگی خود انسان وارد می‌شود. می‌بينيم که امروز مردم جهان در جستجوی درمانی می‌گردند تا خدايان ساختار هستی، محيط زيست، را از آلودگی پاک کنند.

آيا فرهنگ ايران که آلوده کردن خدايانی مانند آرميتی( زمين)، رام( باد)، آناهيد( آب) را گناه می‌شمارد دورانديش تر و پيشرفته تر از نهادهای خود پرستی و سود جويی  و مردم ستيزی حکومتهای امروز در جهان نيست؟

آيا فرهنگ ايران که شک ورزی را چشمه‌ی خرد انسان می‌داند، وجدان هرکس را دين او می‌نامد، خرد هرکس را داور بر نيکی و زشتی کردار خودش می‌داند برتر از عقيده‌‌ی پيروان دينهای ابراهيمی نيست که شک کردن، به حقانيت آنها، را گناهی بزرگ می‌شمارد و هرانديشيه‌ای که ورای گفتار آنها باشد کفر می‌داند.

کسانی که نه تنها خواهان آزادی برای خود بلکه برای مردم ايران هستند بايد بکوشند که آلودگيهای فرهنگی را شناسايی کنند تا بتوانند فرهنگ ايران را از آن آلودگیها پاک سازند. آنها با يد با انديشه، منش، بينش، فلسفه و جهان بينی مردم کار داشته باشند و آنها را بررسی کنند.  يعنی آن عقيده‌ای خصوصی است و بايد هم خصوصی باشد که همگانی نباشد. شريعت اسلام همگانی است پس نمی‌تواند خصوصی باشد، هستی و نيستی  اين شريعت به ايمان و خودانديشی همگان بستگی دارد.

 مردو آناهيد

 

دريافت باز تاب از ديدگاه خوانند گان:                         

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com