FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow نام زنان arrow زیبایی
زیبایی چاپ ارسال به دوست
نویسنده فرهنگ ایران   
۱۹ شهريور ۱۳۸۶

بخش هفتم

زیبایی

این بخش دارای 315 نام می باشد.

آب نا ر- می خوشگوار سرخرنگ , زیبا

اب ناز- می , باده , باناز , زیبا

آزرد - ( مانند کارگر ) : زیبایی , رنگ

آزرم - شرم , بزرگی

آزرم بانو

آزرم دخت

آزرمگان

 آزرمین

آزرمین بانو

آزرمین دخت

آلوس-نگاه با ناز , گوشه ابرو , ناز با چشم , خرامش چشم

آن - نمک زیبایی , گیرایی , خرد , می ناب , زیبایی , ناگفتنی و بسیار

ارج ناز - ناز بزرگ و دوست داشتنی , ملوس , نازنین , نازکشیدنی

ارداد- ( مانند سردار ) : فریبنده , زیبا

آشن -( مانند سمن ) : نورس , نوباوه

اشنگ - ( مانند پرند ) : زیبا , نورس

افرند -( مانند کمرنگ ) : زیبایی , شکوه

افرنگ - مانند کمرنگ ) : افرند

افسان - افسانه , دلربا , گیرا , زیبا

افسون - گیرایی , جادویی , زیبایی , ناز , دلبری

افسون بانو - بانوی گیرا و فریبا

افسون تاج - دلربا , پر کشش , زیبا

 افسوندخت - دختر ناز , ملوس

افسونگر - نازکننده , دلبر , نازنین

افشان- موهای پریشان و زیبا

افشانه - نگ به " افشان "

افشون - زلف پراکنده , زیبا گیسو

افشونه - زلف آشفته و خوشگل

اهوار - ( مانند شهوار ) : شیفته , شیدا , دلذاده , دلباخته

اهور ( مانند رهبر ) : دلبر , دلداده

ایبک -( مانند زیرک ) : بت , زیبا رو

ایتوک -( مانند دیروز ) : نوید , مژده

بالست - ( مانند پا بست ) دختر زیبا , بت , دلبر , زیبا رخ , نماد زیبایی

بت آرا - زیباتر از بت

بت فریب - فریبا , غشنگتر از بت

بخسان ( مانند لرزان ) : خرامان , با ناز , با کرشمه , ملوس

برازا - ( مانند همانا ) : برازنده , زیبا

برازان - ( مانند سواران ) : بلند بالا و کشیده , خوش اندام , خوش نما , زیبا

برازش - ( مانند نوازش ) : زیبندگی , برازندگی , خوشگلی , زیبایی

براز نیتار -( مانند سوار بیکار ): زیبا و خوشگل , فروزان و پرفروغ , تابان

برازیده - زیبا , آراسته , برجسته

برازیشک - ( مانند کمانی تر ) زیبا

خوشگل - تابان درخشان

بیهو - ( مانند همو ) : رخشان

بیو ( مانند همو ) : اروس

بیوگ - ( مانند همون ) : اروس

برره- (مانند درکه ) : آراسته , خوب , زیبا , اراستگی , پیراستگی

برز آفر - ( مانند گرز باسر ) : آفریده شکوه و برازندگی , اراسته و زیبا

برز آفرید - ( برز مانند گرز ) : زاده شکوه و زیبایی

 برز آفرین - نگ به برز آفرید

برز بانو - بانوی خوش اندام و غشنگ

برز دخت - دختر خوش برو بالا

برزم ( مانند پرده ) : ناز و کرشمه , دژی در کنار اب آمو

برنا -( مانند گلها ) : جوان , زیبا

برنا بانو - بانوی جوان و زیبا

بربخت - بخت خوب و جوان

برنا داد - زاده زیبایی و جوانی

برنا دخت - دختر جوان و زیبا

برنا زاد - آفریده زیبایی و جوانی

برنا ماه - جوان زیبا ] زاده ایزد ماه

بشک - ( مانند دست ) : ناز , کرشمه , غمزه , شبنم

بلند بالا - کشیده , خوش برو بالا

بلور - مرمرین , رخشان زیبا

بلورک - بلور دوست داشتنی

بلورین - مرمرین , رخشنده , زیبا

بناز - با کرشمه , فریبا , گیرا

بهناز - با ناز فراوان , فریبنده , گیرا

بنک -( مانند نمک ) : سرخی و گل انداختن مهوشان هنگام می نوشی

بیو - ( مانند همو ) اروس

پاره کار -( مانند لاله زار ):  دلداده , شوخ و شنگ  , دلربا و با ناز

پاکناز - گیرا , دلپذیر , زیبا , غشنگ

پچی - ( مانند کمی ) بوسه , ماچ

پچی بانو - بانوی ناز و بوسه

پچی دخت - دختر پر کرشمه و با ناز

پرارین دخت - دختر زیبایی و نیکی

 پگ - ( مانند سر ) : زن نار پستان

تخشک -( مانند نرمک ) : خوبرو , زیبا

تیبا - ناز , ادا , غمزه , فریبایی

تیباش - غمزه , ناز , خرامش

 جماش - ( مانند روال ) : شوخ و شنگی , فریبندگی , غشنگی , مست و مستی

جوان

جوان بخت

 جوان بانو

 جوان دخت

چام _ چم و خم گیسو , زلف زیبا

چالیش - راه رفتن و رفتار با ناز

 چغند - ( مانند کمند ) : موی گره کرده پشت سر

چل گیس - زلف بافته , خرامان

چل گیس بانو - بانوی زیبا گیسو

چل گیس دخت - دختر زیبا گیسو

چم ( مانند هم ) خرام , ناز , کرشمه

چمان - ( مانند زمان ) :خرامان , باز ناز , با ادا , با خرام

چمان بان - بانوی خرامان و با ناز

چماند - ( مانند خماند ) : خرام , راه رفتن با ناز و کرشمه

چمان دخت - دختر خرامان و با ناز

چمانی -خرامان , ساغر به دست

چمچم - ( مانند زمزمه ) سدا و آواز , راه رفتن با خرامان و با ناز

چم رو - ( مانند درشو ) : راه رفتن با نازو کرشمه , خرامش

چمش - ( مانند دست ) چشم , خرامش و رفتار با ناز

چم ناز - با ناز , خرامان , ملوس

خجیر - ( مانند گلین ) : زیباروی , زیبا پیکر , خوش اندام , خوشگل

خرام - ( مانند کدام ) ناز , ادا , راه رفتن با کرشمه و غمزه

خرامان - با ناز راه رفتن

خرامانه - با کرشمه بودن

خوبسار - زیبا , گیرا , خوش سیما

خوشابه - خوبرخ , فریبا , زیبا

خوشبو - با بوی دلپذیر , دلانگیز

خوش خرام - با ناز راه رفتن

خوشگل - زیبا , غشنگ

خوشگله - زیبا , فریبا , گیرا

خوشناز- با ادا , ملوس , با ناز

خونچه - تبغچه اروس

داس زرین - ماه نو

دنان -( مانند ساده ) : خرامان با ناز

رادک - ( مانند ساده ) : ناب , بی آلایش و زیبا , گیرا و فریبا

رامک - ( مانند ساده ) : تو دل برو

فریبا - پر کشش , زیبا

رامک بانو - بانوی فریبا

رامک دخت - دختر تو دل برو , گیرا

رایکا - خوش سیما , دوست داشتنی

راییکا - دوست داشتنی , فریبا

زیبا

 زیبا آفرید

زیبا آفرین

 زیبا بانو

زیبا تاج

زیبا خرم

زیبا داد

زیبا دخت

 زیبا زاد

زیبان

زیبان آفرید

زیبان افرین

زیبان بانو

زیبان تاج

زیبان داد

زیبان دخت

زیبان زاد

زیبنده

زیبنده دخت

ژون - بت , زیبایی , فریبایی

ژون آفرید - آفریده زیبایی

ژون آفرین

ژون تاج

ژون دخت

 ژون زاد

سری - ( مانند دلی ) : بزرگی , والایی و زیبایی , فریبایی

سریبانو - بانوی زیبا و کامران

سریدخت-دخترزیبا وکامکار

سری را -(مانند به مینا ): دختر خوشگل و تن ناز , ملوس , نازنین

سوگلی - دختر زیبا و برگزیده به اذری

سهی -( مانند همی ) کشیده , بلند اندام , خوش اندام , زیبا

سهی بانو

سهی دخت

 سهی داد

 سهی زاد

 سهی ناز

شابوی - بوی خوش , گیرا , دلپذیر

 شاه ناز

 شکر

شکربانو

شکربیز

شکر دخت

شکر ریز

شکر ناز

شمن -( مانند سمن ) : بت پرست , زیبا پرست , زیبایی , فریبایی

شمند - ( مانند سمند ) : شمن

شنگل - ( مانند ترگل ) : سرمست , شاد , زیبا

شنگول - سرمست , شادمان , خرم

شوخ - با مزه , باادا , با ناز

شنگوله - نگ به " شنگول "

شورانگیز - شادی بخش , دلربا , با ناز , ملوس , زیبا

 شهر آشوب , خوشگل , شورانگیز

شهرناز

شهر نوش

 شیرین

شیرین بانو

شیرین بن - ( بن مانند کن ) : شیرین نژاد , فریبا , دلپذیر

شیرین داد

شیرین دخت

شیرین زاد

 شیرین ناز

شیرینک

شیرینه

شیفته

شیوا

 شیوا بانو

 شیواتاج

شیوا دخت

 شیوان - زیبا , خوشبخت , نیک گام

شیوان دخت

غشنگ

غشنگ آفرید

غشنگ آفرین

غشنگ بانو

غشنگ تاج

غشنگ داد

غشنگ دخت

 غشنگ زاد

غشنگ

فرخال - ( مانند سرکار ) : زلف فر و ریخته بی چین و شکن , رلف بلند

فرخ دیم - زیبا رو , غشنگ , خوشگل

فرحناز - دوست داشتنی , نیکبخت

فرسناقه - ( مانند بدهکاره ) : شب نوروز , جشن آریایی

فرناز - ملوس , زیبا , با ناز

فرهانوش - جاویدانی شایسته , پرناز پاینده

فره ناز - بسیار ملوس , با کرشمه

فریبا - دلربا , فریبنده , زیبا

فریفته - دلباخته , دلداده , شیفته

فسونگر - پرناز , پرکرشمه , ملوس

کاسماره - زن زیبای چشم آبی

کرس ( مانند سرخ ) زلف پر پیچ و شکن , خم گیسو

کرشمه - ناز , ادا , خرامش , زیبایی

کرشمه بانو

کرشمه تاج

کرشمه داد

 کرشمه دخت

 کرشمه زاد

کرشمه ناز

گشنا - ( مانند همسا ) : زن زیبا

گیشا - زن زیبا و تو دل برو و زیبا

مامک - مادر دوست داشتنی , تو دل برو , مادر کوچولو

مرمر

مرمران

مرمر آفرید

مرمر آفرین

مرمر بانو

مرمر داد

مرمر دخت

مرمرزاد

مرمره

مرمرین

مشکبیز

مشکبوی

 ملوس

ملوسک

موژان- چشم سیاه , پر کرشمه , چشم خواب آلوده , زیبا , نرگس نیم , شکفته

موجان - نگ به موژان

می گون - همانند می

می ناز -باده دلپذیر

ناز

ناز آفرید

ناز آفرین

نازان

ناز بانو

نازبو

ناز پرور

ناز داد

ناز دخت

ناز زاد

نازش

ناز شهر

ناز فر

نازک - ( مانند باده ) ملوس دوست داشتنی , نازکوچولو و زیبا

نازکش

نازگون

نازنوش

 نازنین

نازنینک

نازی

نازی افرید

 نازی آفرین

نازی تاج

نازی داد

 نازی دخت

 نازی زاد

نازی یاب

ناهد - ( مانند بادل ) : دختر نار پستان , دختر فریبا و زیبا

نرمه - دوست داشتنی , ابریشمی

نسو - ( مانند همو ) : نرم لغزنده , دلچسب , دلپذیر

نسود - ( مانند کبود ) : نگ به " نسو "

نشتی - ( مانند دشتی ) : نیک , زیبا , خوش , شادمان , فریبا

نگار

نگار بانو

نگار دخت

نگارک

نگاره

نگارین

نماک - ( مانندذ سوار ) : زیبا , پر فروغ

نمک سار - نمکین , فریبا , گیرا

نمکین

نمکینه

نوان - ( مانند دوان ) : خرامان , با ناز و کرشمه

نورس - تروتازه , نوبر , دلپذیر

وشت - ( مانند رشت ) : زیبا , خوب , نیکو , گروه کوچک  سپاهیان

ولانی - ( مانند زمانی ) : نورسیده , باده ناب و گیرا , می گلگون

وهوگون - ( مانند مگو زور ) خوشبو , خوشرنگ , خوشآیند و زیبا

ویرایش - آراستگی , آرایش ,پیرایش

ویو - ( مانند بجو ) : اروس

ویوگ - اروس

هوبرز - ( مانند کو گرز ) : خوش اندام , زیبا برو بالا , نیک بالا , زیبا

هوتاشیت - خوشگل , زیبا , فریبا

هوتاشید - نگ به " هوتاشیت"

هورست - ( مانند کو مشت ) : خوش اندام , بلند  بالا , زیبا اندام

هورسته - ( مانند گل پشته ): نیک رسته , خوب روییده , بلند بالا , نیک اندام , خوش برو بالا , زیبا

هوداد - نیک آفریده , خوب و زیبا

هوزاد - نگ به "هوداد"

یار - دلدار , دوست ,  دلبر

یار ناز - ذلبر ملوس , دلدار زیبا

یار موژان - دلبر و زیبای چشم سیاه

یارک - دلبر ملوس

یارگل- دلبر همچون گل

یار ناز - دوست مهربان , دلبر ملوس

یار نوش - دلبر کامیاب و جاودانی

یار هو -دلبر خوب و زیبا
آخرین بروز رسانی ( ۱۰ آذر ۱۳۸۹ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
shahtahmasb-safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com