FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
ژ چاپ ارسال به دوست
نویسنده فرهنگ ایران   
۲۴ اسفند ۱۳۸۶
ژ

ژاکت: (فر) - نیم پوش- نیم تنه.

ژاندارم: (فر) پاسدار- پاتاژ.

ژئو فیزیک:(فر) زام گتیک،گتیک.

ژئو گرافی:(فر)گیتا شناسی-بوم شناسی

ژئو لوژی: (فر) زمین شناسی.

ژئو لوگ: (فر) زمین شناس.

ژئو متری:(فر)  هندچک

ژست: (فر)  ریخت - کِرِشم

ژتون: (فر) - پولک - تنوک.

ژست: (فر) - کِرِشم.

ژلاتین: (فر) - دیرزندک.

ژُله: (فر) - لرزانک- یخنی.

ژن: (فر) زَگ.

ژنی: (فر) زیرک- ازدا.

ژنتیک: زَگیک.

ژنراتور:(فر) اپوبراک.

ژنرال: (فر)تیمسار- سردار.

ژوپون: (فر) شلیته- دامن کوتاه.

ژوری: (فر) داور.

ژوری دوزی: (فر) روزنه دوزی

ژورنال: (فر) روزنامه

ژیمناستیک: (فر) ورزشی- ورزیک.
آخرین بروز رسانی ( ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com