FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
ذ چاپ ارسال به دوست
نویسنده فرهنگ ایران   
۲۴ اسفند ۱۳۸۶
ذ
 
ذات: نهاد- سرشت-گوهر.

ذاتاً: نهادی - سرشتی - گوهری.

ذائقه، ذایقه: چشایی - چشش.

ذات الریه: سینه پهلو.

ذاکر: نیایشگر- ستایشگر.

ذبح: سربریدن - گلوبری - کشتن.

ذبیح: سر بریده - گلو بریده - کرپان.

ذخیره: اندوخته- پس انداز- پشتوانه.

ذرت: بلال- بابا گندم.

ذره: ریزه - خرده.

ذره بین: ریز بین.

ذِق زدن: بهانه گرفتن- زِغ زدن.

ذُق ذُق: زُغ زُغ- سوزش بریدگی.

ذکاوت: زیرکی- تیزهوشی- هوشیاری.

ذکر: ستایش- نیایش- یاد آوری.

ذکر حقّ: ستایش خداوند -

یاد خدا کردن.

ذکر خیر: به نیکی، خوبی یاد کردن.

ذلّت:
خواری - پستی - بدبختی.

ذلیل: خوار - زبون.

ذم: نکوهش- دشنام - بدگویی- ناسزا.

ذکیّ: تیز هوش - زیرک - باهوش.

ذمه: تاوان- پیمام- برگردن.

ذوات: زادها - فرزندان.

ذوب: گدازش- ویتازش..

ذوب آهن: آهن گدازی.

ذوحیاتین: دوزیست.

ذوق کردن: شادی کردن.

ذوق زدگی: سرخوشی- فرخوشی.

ذهن: یاد- ویر.

ذیل: زیر- پایین - پانوشت.

ذیلاً: درزیر- در پایین- پس از این.

ذیقیمت: باارزش- گرانبها.

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com