FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow گفتار اندر زادن دختر ایرج
گفتار اندر زادن دختر ایرج چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  گفتار اندر زادن دختر ايرج

شـــبـــســـتـــان ايـــرج نـــگـــه كـــرد شــــاه   بــرآمــد بــريــن نــيـــز يـــك چـــنـــد گـــاه
قـــضـــا را كـــنـــيـــزگ ازو بــــار داشــــت   كــه ايــرج بــرو مــهــر بـــســـيـــار داشـــت
از آن شـــاد شــــد شــــهــــريــــار جــــهــــان   پــري چــهــره را بـــچـــه بـــود در نـــهـــان
بــــه كــــيــــن پــــســــر داد دل را نــــويــــد   از آن خـــوب رخ شـــد دلـــش پــــرامــــيــــد
يـــكـــي دخـــتـــر آمــــد ز مــــاه آفــــريــــد   چـــو هـــنـــگـــامـــه ي زادن آمـــد پــــديــــد
بـــرآمـــد بـــه نـــاز و بـــزرگـــي تــــنــــش   جـــهـــانـــي گـــرفـــتــــنــــد پــــروردنــــش
تـو گـفــتــي مــگــر ايــرجــســتــي بــه جــاي   مـــر آن مـــاه رخ را ز ســـر تـــا بـــه پــــاي
چو پروين شدش روي و چـون مـشـگ مـوي   چــو بــرجــســت و آمــدش هــنــگــام شــوي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
shahtahmasb-safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com