FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پایان نامه arrow تاریخ انجام شاه نامه
تاریخ انجام شاه نامه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

تاریخ انجام شاه نامه

چو بگذشت سال ازبرم شست و پنج
فزون   کردم   انديشـه   درد   و   رنـج
بـه     تاريخ     شاهان     نياز     آمدم
بـه     پيش     اخـتر    ديرساز    آمدم
بزرگان      و     با     دانـش     آزادگان
نبشتـند     يکـسر     هـمـه     رايگان
نشستـه   نـظاره   مـن   از   دورشان
تو    گـفـتي   بدم   پيش   مزدورشان
جزاحسـنـت    ازيشان    نبد   بهره‌ام
بـه  کتف  اندراحسنت  شان  زهره‌ام
سربدره‌هاي     کهـن    بسـتـه    شد
وزان   بـند  روشن  دلم  خستـه  شد
ازين       نامور       نامداران       شـهر
عـلي   ديلـمي   بود   کوراست   بـهر
کـه    هـمواره   کارش   بخوبي   روان
بـه     نزد     بزرگان     روشـن     روان
حـسين    قـتيب   است   از   آزادگان
کـه    ازمـن   نخواهد   سخن   رايگان
ازويم  خور  و  پوشـش  و  سيم  و  زر
وزو   يافتـم   جنـبـش   و   پاي   و   پر
نيم    آگـه   از   اصـل   و   فرع   خراج
هـمي‌غـلـتـم      اندر     ميان     دواج
جـهاندار   اگر   نيستي   تنگ  دسـت
مرا    بر    سرگاه   بودي   نـشـسـت
چو  سال  اندر  آمد  به  هـفـتاد  ويک
هـمي    زير    بيت   اندر   آرم   فـلـک
هـمي     گاه     مـحـمود     آباد     باد
سرش  سـبز  باد  و  دلـش  شاد  باد
چنانـش    سـتايم   کـه   اندر   جهان
سـخـن    باشد    از    آشکار   ونـهان
مرا      از     بزرگان     سـتايش     بود
سـتايش     ورا     در     فزايش     بود
کـه    جاويد   باد   آن   خردمـند   مرد
هـميشـه    بـه    کام   دلش   کارکرد
همش  راي  و هم دانش وهم نسب
چراغ        عـجـم       آفـتاب       عرب
سرآمد      کـنون      قـصـه      يزدگرد
بـه    ماه    سـفـندار    مد    روز    ارد
ز    هـجرت    شده   پنج   هـشـتادبار
بـه        نام        جـهانداور       کردگار
چواين     نامور     نامـه     آمد   به بن
ز   مـن   روي   کشور  شود  پرسخـن
از   آن   پس  نميرم  کـه  مـن  زنده‌ام
کـه    تخـم    سخـن   من   پراگنده‌ام
هر  آنکس که دارد هش و راي و دين
پـس   از   مرگ   بر   مـن  کـند  آفرين

آخرین بروز رسانی ( ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com