FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
پادشاهی یزدگرد چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی یزدگرد شانزده سال بود

چو  بـگذشـت  زو  شاه  شد  يزدگرد
بـه    ماه    سـفـندار    مذ    روز   ارد
چـه  گفـت  آن  سخنگوي  مرد  دلير
چو   از   گردش   روز  برگـشـت  سير
کـه     باري     نزادي     مرا     مادرم
نگشـتي    سپـهر    بـلـند    از    برم
بـه   پرگار   تـنـگ   و   ميان  دو  گوي
چه گويم جز از خامشي نيست روي
نـه     روز     بزرگي    نـه    روز    نياز
نـماند    هـمي    برکـسي    بر   دراز
زمانـه     زمانيسـت    چون    بنـگري
ندارد       کـسي       آلـت       داوري
بـه   ياراي  خوان  و  بـه  پيماي  جام
ز    تيمار    گيتي    مـبر    هيچ    نام
اگر    چرخ    گردان    کـشد   زين   تو
سرانـجام     خاکـسـت     بالين     تو
دلـت   را   بـه   تيمار   چندين   مبـند
بـس   ايمـن   مـشو   بر  سپهر  بلند
کـه   با   پيل   و   با   شيربازي   کـند
چـنان   دان   کـه   از  بي‌نيازي  کـند
تو    بيجان    شوي   او   بـماند   دراز
درازسـت     گفـتار     چـندين    مـناز
تو    از    آفريدون    فزونـتر    نـه   اي
چو   پرويز   باتخت  و  افـسر  نـه  اي
بـه   ژرفي   نگـه  کن  کـه  با  يزدگرد
چـه   کرد  اين  برافراخته  هفت  گرد
چو  بر  خسروي  گاه بنشسـت شاد
کـلاه     بزرگي     بـه    سر    برنـهاد
چـنين   گـفـت   کز   دور   چرخ  روان
مـنـم    پاک    فرزند    نوشين    روان
پدر    بر    پدر    پادشاهي   مراسـت
خور  و  خوشه و برج ماهي مراست
بزرگي   دهـم   هر   که   کـهـتر   بود
نيازارم     آن     راکـه     مـهـتر     بود
نـجويم       بزرگي       و      فرزانـگي
هـمان   رزم   و   تـندي  و  مردانـگي
کـه  برکس  نماند  همي  زور و بخت
نه  گنج  و نه ديهيم شاهي نه تخت
هـمي    نام    جاويد   بايد   نـه   کام
بـنداز       کام       و      برافراز      نام
برين  گونه  تا سال شد بر دو هشت
همي  ماه و خورشيد بر سر گذشت
آخرین بروز رسانی ( ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com