FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی یزدگرد arrow  نامه ی رستم به سعد وقاص
نامه ی رستم به سعد وقاص چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

 نامه ی رستم به سعد وقاص

فرسـتاده   نيز   چون   برق  و  رعد
فرسـتاد   تازان   به   نزديک  سـعد
يکي    نامـه‌يي   بر   حرير   سـپيد
نويسـنده   بنوشت   تابان  چوشيد
بـه  عـنوان  بر  از  پور  هرمزد شاه
جـهان   پهلوان   رستم  نيک  خواه
سوي  سعد  و  قاص جوينده جنگ
جهان  کرده  بر خويشتن تار و تنگ
سرنامـه   گفـت   از  جهاندار  پاک
بـبايد   کـه  باشيم  با  بيم  و  باک
کزويسـت   بر   پاي  گردان  سپـهر
همه  پادشاهيش  دادست  و مهر
ازو     باد     بر     شـهريار     آفرين
که  زيباي  تاجست و تخت و نگين
کـه   دارد   بـه   فر  اهرمن  راببـند
خداوند    شـمـشير   و   تاج   بلـند
بـه  پيش  آمد  اين  ناپسنديده  کار
بـه  بيهوده  اين  رنـج  و  اين کارزار
به من بازگوي آنک شاه تو کيست
چه  مردي  و آيين و راه تو چيست
بـه  نزد  که  جويي همي دستگاه
برهنـه    سپهـبد    برهنـه    سپاه
بـناني   تو  سيري  و  هم  گرسنه
نـه  پيل  و  نه  تخت  و نه بارو بنـه
به  ايران  تو  را زندگاني بس است
که تاج و نگين بهر ديگر کس است
که  با  پيل  و گنجست و با فروجاه
پدر     بر     پدر     نامـبردار     شاه
بـه  ديدار  او  بر  فلک  ماه نيسـت
بـه  بالاي  او  بر زمين شاه نيست
هر  آن  گه  که در بزم خندان شود
گـشاده  لب  و  سيم  دندان  شود
بـه    بخـشد    بـهاي   سر   تازيان
کـه   بر   گـنـج   او  زان  نيايد  زيان
سـگ  و  يوز  و بازش ده و دو هزار
کـه  با  زنـگ  و  زرند  و  با  گوشوار
بـه  سالي  هم  دشت  نيزه  وران
نيابـند    خورد   از   کران   تا   کران
کـه  او  را  به بايد به يوز و به سگ
کـه  در  دشت  نخچير  گيرد به تگ
سـگ  و  يوز  او  بيشـتر  زان خورد
که شاه آن به چيزي همي‌نشمرد
شما را به ديده درون شرم نيست
ز   راه   خرد  مـهر  و  آزرم  نيسـت
بدان  چهره  و زاد و آن مهر و خوي
چـنين  تاج  و  تخـت  آمدت  آرزوي
جـهان  گر  بر  اندازه  جويي همي
سـخـن   بر   گزافه   نگويي  همي
سخـن   گوي  مردي  بر  مافرست
جـهانديده   و   گرد   و  زيبافرسـت
بدان  تا  بگويد  که راي تو چيسـت
به  تخت  کيان  رهنماي تو کيست
سواري    فرسـتيم    نزديک   شاه
بـخواهيم  ازو  هرچ  خواهي بخواه
تو  جنگ  چنان  پادشاهي مـجوي
کـه    فرجام    کارانده    آيد   بروي
نـبيره     جـهاندار     نوشين    روان
کـه    با    داد    او   پيرگردد   جوان
پدر   بر  پدر  شاه  و  خود  شـهريار
زمانـه       ندارد       چـنو      يادگار
جـهاني  مکن  پر  ز  نفرين  خويش
مـشو  بد  گمان  اندر  آيين خويش
بـه   تـخـت   کيان   تا  نباشد  نژاد
نـجويد    خداوند   فرهـنـگ   و   داد
نـگـه    کـن    بدين    نامه   پندمند
مکن  چشم  و گوش و خرد را ببند
چو  نامه  به  مهر  اندر  آمد بـه داد
بـه     پيروز     شاپور     فرخ     نژاد
بر    سـعد    وقاص   شد   پـهـلوان
از    ايران    بزرگان    روشـن   روان
همه  غرقه در جوشن و سيم و زر
سـپرهاي    زرين    و   زرين   کـمر
آخرین بروز رسانی ( ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com