FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی یزدگرد arrow رزم رستم با سعد وقاص و كشته شدن
رزم رستم با سعد وقاص و كشته شدن چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

رزم رستم با سعد وقاص و كشته شدن رستم

بـفرمود         تابرکـشيدند         ناي
سـپاه   اندر   آمد  چو  دريا  ز  جاي
برآمد   يکي   ابر   و  برشد  خروش
هـمي    کر   شد   مردم   تيزگوش
سنانـهاي   الـماس   در   تيره  گرد
چو     آتـش     پـس    پرده    لاژورد
هـمي     نيزه     بر    مـغـفر    آبدار
نيامد    بـه    زخـم    اندرون   پايدار
سـه  روز  اندر  آن  جايگه جنگ بود
سر  آدمي  سم  اسپان  بـه  سود
شد  ازتشنگي  دست گردان ز کار
هـم   اسـپ   گرانـمايه   از   کارزار
لب رستم از تشنگي شد چو خاک
دهن خشک و گويا زبان چاک چاک
چو  بريان  و  گريان  شدند  از  نـبرد
گل تر به خوردن گرفت اسپ و مرد
خروشي   بر   آمد   بـه  کردار  رعد
ازين  روي  رستم  وزان روي سـعد
برفـتـند    هر   دو   ز   قلب   سـپاه
بيکـسو      کـشيدند     ز     آوردگاه
چو  از  لشکر آن هر دو تنـها شدند
بـه    زير   يکي   سرو   بالا   شدند
هـمي‌تاخـتـند        اندر       آوردگاه
دو  سالار  هر  دو به دل کينه خواه
خروشي  برآمد  ز  رستـم  چو رعد
يکي  تيغ  زد  بر  سر  اسپ  سـعد
چواسـپ   نـبرد   اندرآمد   به   سر
جدا   شد   ازو   سـعد   پرخاشـخر
بر   آهيخـت  رستـم  يکي  تيغ  تيز
بدان   تا   نـمايد   به  دو  رسـتـخيز
همي‌خواست  از  تن سرش رابريد
ز   گرد   سـپـه   اين  مران  را  نديد
فرود   آمد   از   پشت  زين  پـلـنـگ
بـه   زد   بر   کمر  بر  سر  پالهـنـگ
بـپوشيد    ديدار    رسـتـم    ز   گرد
بـشد   سـعد  پويان  به  جاي  نبرد
يکي   تيغ   زد   بر   سر   ترگ  اوي
کـه   خون  اندر  آمد  ز  تارک  بروي
چو  ديدار  رستـم  ز  خون تيره شد
جـهانـجوي   تازي   بدو   چيره  شد
دگر    تيغ    زد    بربر    و    گردنـش
بـه  خاک  اندر  افگند  جنگي تنش
سـپاه   از   دو   رويه   خودآگاه  نـه
کـسي   را   سوي  پهلوان  راه  نـه
همي‌جسـت  مر  پهلوان  را  سپاه
برفـتـند       تا       پيش       آوردگاه
بديدندش  از  دور  پر  خون  و  خاک
سرا  پاي  کردن  به شمشير چاک
هزيمـت         گرفـتـند        ايرانيان
بـسي  نامور  کشته  شد  در ميان
بـسي   تشنـه  بر  زين  بمردند  نيز
پر  آمد  ز  شاهان  جـهان  را  قـفيز
سوي   شاه   ايران   بيامد   سـپاه
شـب   تيره   و   روز   تازان  بـه  راه
بـه   بـغداد   بود   آن   زمان  يزدگرد
کـه    او    را   سـپاه   اندآورد   گرد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com