FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی یزدگرد arrow نامه ی یزدگرد به ماهوی سوری
نامه ی یزدگرد به ماهوی سوری چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

نامه ی یزدگرد به ماهوی سوری

دبير     جـهانديده    راپيش    خواند
دل   آگنده  بودش  همه  برفـشاند
جـهاندار   چون   کرد   آهنـگ   مرو
بـه   ماهوي   سوري  کنارنگ  مرو
يکي  نامه  بنوشت با درد و خشم
پر   از  آرزو  دل  پر  از  آب  چـشـم
نخـسـت   آفرين   کرد   بر   کردگار
خداوند        دانا       و       پروردگار
خداوند     گردنده     بـهرام     وهور
خداوند     پيل     و     خداوند    مور
کـند   چون  بـخواهد  ز  ناچيز  چيز
کـه    آموزگارش    نـبايد    بـه   نيز
بگفـت  آنـک  ما  را  چه  آمد بروي
وزين  پادشاهي  بشد  رنگ و بوي
ز  رستم کجا کشته شد روز جنگ
ز  تيمار  بر  ما  جهان  گشت تنـگ
بدسـت   يکي   سـعد   وقاص  نام
نـه  بوم  و  نژاد  و نه دانش نه کام
کـنون  تا  در  طيسفون لشکرست
همين زاغ پيسه به پيش اندرست
تو   با   لشـکرت   رزم   را  سازکـن
سـپـه   را   برين   برهم   آواز  کـن
مـن  اينـک  پس  نامه  برسان  باد
بيايم   بـه   نزد   تو   اي  پاک  وراد
فرسـتاده     ديگر     از     انـجـمـن
گزين   کرد   بينا   دل   و   راي  زن
آخرین بروز رسانی ( ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com