FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی یزدگرد arrow آگاهی یافتن بیژن از کشته شدن
آگاهی یافتن بیژن از کشته شدن چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

آگاهی یافتن بیژن از کشته شدن یزدگرد و بر تخت نشستن ماهوی

چو  بيژن  سپه  را  همه  راسـت کرد
بـه   ايرانيان   برکمين   خواسـت  کرد
بدانـسـت    ماهوي    و    از    قلبـگاه
خروشان     برفـت     ازميان     سـپاه
نـگـه    کرد    بيژن    درفشـش    بديد
بدانـسـت   کو   جست   خواهد  گزيد
بـه     برسام    فرمود    کز    قـلـبـگاه
بـه   يکـسو   گذار   آنک   داري  سپاه
نـبايد   کـه   ماهوي   سوري  ز  جنگ
بـترسد   بـه   جيحون  کشد  بي‌درنگ
بـه   تيزي   ازو   چـشـم  خود  برمدار
کـه    با    او    دگرگونـه   سازيم   کار
چو   برسام   چيني  درفـشـش  بديد
سـپـه  را  ز  لشکر  به  يکسو  کشيد
هـمي‌تاخـت     تاپيش     ريگ     فرب
پر    آژنـگ    رخ   پر   ز   دشـنام   لـب
مر    او    را    بريگ    فرب    دربيافـت
رکابـش   گران   کرد  و  اندر  شتافـت
چو    نزديک    ماهو    برابر    بـه    بود
نزد    خـنـجر    او    را    دليري   نـمود
کـمربـند   بـگرفـت   و   او   را   ز   زين
برآورد     و     آسان    بزد    بر    زمين
فرود   آمد   و   دست  او  را  بـبـسـت
به  پيش  اندر افگند و خود برنشست
هـمانـگـه      رسيدند     ياران     اوي
همه دشت ازو شد پر از گفت و گوي
بـبرسام     گـفـتـند    کاين    را    مبر
بـبايد        زدن        گردنـش       راتـبر
چـنين  داد  پاسخ  که  اين راه نيست
نـه   زين   تاختن   بيژن  آگاه  نيسـت
همانـگـه    بـه    بيژن   رسيد   آگهي
کـه   آمد   بدست   آن  نـهاني  رهي
جـهانـجوي   ماهوي   شوريده   هش
پر     آزار     و    بي‌دين    خداوندکـش
چو   بـشـنيد   بيژن   از   آن  شادشد
بـباليد     وز     انديشـه     آزاد     شد
شراعي     زدند    از    بر    ريگ    نرم
همي‌رفـت   ماهوي   چون  باد  گردم
گـنـهـکار     چون    روي    بيژن    بديد
خردشد     ز     مـغز    سرش    ناپديد
شد   از   بيم   همـچون  تـن  بي‌روان
بـه     سر    بر    پراگـند    ريگ    روان
بدو    گـفـت    بيژن   کـه   اي   بدنژاد
کـه   چون   تو  پرستار  کس  را  مـباد
چرا    کـشـتي   آن   دادگر   شاه   را
خداوند       پيروزي       و      گاه      را
پدر   بر   پدر   شاه   و   خود  شـهريار
ز    نوشين   روان   در   جـهان   يادگار
چـنين   داد   پاسـخ   که  از  بدکنـش
نيايد    مـگر    کشـتـن    و   سرزنـش
بدين    بد    کـنون    گردن   مـن   بزن
بينداز     در     پيش     اين    انـجـمـن
بـترسيد   کـش  پوست  بيرون  کشد
تـنـش   رابدان   کينه  در  خون  کشد
نـهانـش      بدانـسـت      مرد      دلير
بـه    پاسـخ    زماني   هـمي‌بود   دير
چـنين  داد  پاسخ  که  اي  دون کنـم
کـه  کين  از  دل  خويش  بيرون  کنـم
بدين  مردي  و  دانـش  و راي و خوي
هـم     تاج    وتـخـت    آمدت    آرزوي
بـه  شمشير  دستش  ببريد  و  گفت
که اين دست را در بدي نيست جفت
چو    دستـش   بـبريد   گـفـتا   دو   پا
بـبريد       تا       ماند       ايدر       بـجا
بـفرمود   تا   گوش   و  بينيش  پسـت
بريدند    و   خود   بارگي   برنشـسـت
بـفرمود    کاين    را   برين   ريگ   گرم
بداريد    تا    خوابـش    آيد    ز   شرم
مـناديگري     گرد     لشـکر    بگشـت
بـه    درگاه    هرخيمه‌يي   برگذشـت
کـه     اي    بـندگان    خداوند    کـش
مـشوريد     بيهوده    هرجاي    هـش
چو  ماهوي  باد  آنـکـه  بر  جان  شاه
نـبـخـشود      هرگز      مـبيناد      گاه
سـه   پور   جوانـش   به  لشـکر  بدند
هـمان  هر  سه  با تخت و افسر بدند
هـمان   جايگـه   آتشي   بر   فروخت
پدر  را  و  هر  سه  پسر را بـسوخـت
از   آن  تخمه  کس  در  زمانـه  نـماند
وگر     ماند     هرکو     بديدش    براند
بزرگان    بارن    دوده    نـفرين   کـنـند
سرازکـشـتـن     شاه    پرکين    کنند
کـه   نـفرين   برو   باد   و  هرگز  مـباد
کـه   او   را   نه  نـفرين  فرسـتد  بداد
کـنون   زين   سپـس   دور   عـمر  بود
چو    دين    آورد    تـخـت   مـنـبر   بود
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com