FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی یزدگرد arrow رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن
رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن ماهوی سوری او را 

وزان    جايگـه    برکـشيدند   کوس
ز  بست  و نشاپور شد تا به طوس
خـبر  يافت  ماهوي  سوري ز شاه
کـه  تا  مرز  طوس  اندر  آمد سپاه
پذيره   شدشـت   با   سـپاه  گران
هـمـه   نيزه   داران   جوشن  وران
چو   پيداشد   آن   فرو  آورند  شاه
درفـش   بزرگي   و  چندان  سـپاه
پياده   شد   از   باره   ماهوي   زود
بران     کـهـتري     بـندگيها     فزود
هـمي‌رفـت   نرم  از  بر  خاک  گرم
دو   ديده   پر   ا   زآب  کرده  زشرم
زمين   را  بـبوسيد  و  بردش  نـماز
هـمي‌بود    پيشـش   زماني   دراز
فرخ   زاد   چون  روي  ماهوي  ديد
سـپاهي  بران  سان  رده برکشيد
ز ماهوي سوري دلش گشت شاد
برو    بر   بـسي   پـندها   کرد   ياد
کـه    اين    شاه   را   از   نژادکيان
سـپردم   تو   را   تا   بـبـندي  ميان
نـبايد    کـه    بادي   برو   بر   جـهد
وگر   خود   سـپاسي   برو   برنـهد
مرا  رفـت  بايد  هـمي  سوي  ري
ندانـم  که  کي  بينم  اين  تاج کي
کـه  چون  من  فراوان  بـه  آوردگاه
شد   از  جنـگ  آن  نيزه‌داران  تـباه
چو  رستم  سواري  به گيتي نـبود
نـه   گوش   خردمند  هرگز  شـنود
بدسـت  يکي  زاغ  سرکشته  شد
بـه  من  بر  چنين روز برگشته شد
کـه  يزدان  و  را  جاي  نيکان دهاد
سيه    زاغ   را   درد   پيکان   دهاد
بدو   گفـت   ماهوي  کاي  پهـلوان
مرا شاه چشمست و روشن روان
پذيرفـتـم     اين     زينـهار     تو    را
سـپـهر    تو    را    شـهريار   تو   را
فرخ     زاد    هرمزد    زان    جايگاه
سوي  ري  بيامد  بـه  فرمان  شاه
برين   نيز  بگذشت  چندي  سپـهر
جداشد   ز   مـغز  بد  انديش  مـهر
شـبان  را  همي  تخت  کرد آرزوي
دگرگونـه‌تر  شد  بـه  آيين  و  خوي
تـن   خويش   يک  چـند  بيمار  کرد
پرسـتيدن     شاه     دشوار     کرد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com