FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
پادشاهی پوراندخت چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی پوران دخت شش ماه بود

يکي    دخـتري    بود    پوران    بـنام
چو  زن  شاه  شد کارها گشت خام
بران    تخـت    شاهيش   بنـشاندند
بزرگان      برو      گوهر     افـشاندند
چنين  گفت پس دخت پوران که من
نـخواهـم        پراگـندن        انجـمـن
کـسي  راکه  درويش  باشد  ز  گنج
توانـگر     کنـم    تانـماند    بـه    رنج
مـبادا   ز   گيتي   کسي  مستمـند
کـه   از   درد   او   بر   مـن  آيد  گزند
ز    کـشور    کـنـم   دور   بدخواه   را
بر    آيين    شاهان    کـنـم   گاه   را
نـشاني   ز   پيروز   خسرو  بجسـت
بياورد      ناگاه      مردي      درسـت
خـبر  چون  بـه  نزديک  پوران  رسيد
ز    لـشـکر    بـسي    نامور   برگزيد
بـبردند       پيروز       راپيش       اوي
بدو  گفـت  کاي  بد  تن  کينـه جوي
ز    کاري    کـه   کردي   بيابي   جزا
چـنانـچون     بود    در    خور    ناسزا
مـکافات     يابي     ز    کرده    کـنون
برانـم   ز   گردن   تو   را  جوي  خون
ز  آخر  هم  آنگه يکي کره خواسـت
بـه   زين  اندرون  نوز  نابوده  راسـت
ببستـش  بران  باره  بر همچوسنگ
فـگـنده    بـه   گردن   درون   پالهنگ
چـنان      کره     تيز     ناديده     زين
بـه   ميدان  کشيد  آن  خداوند  کين
سواران   بـه   ميدان  فرستاد  چـند
بـه   فـتراک   بر   گرد   کرده   کمـند
کـه   تا   کره   او   را   هـمي‌تاخـتي
زمان      تا      زمانـش     بينداخـتي
زدي   هر  زمان  خويشتـن  بر  زمين
بران     کره     بربود     چـند     آفرين
چـنين     تا    برو    بر    بدريد    چرم
همي‌رفـت   خون  از  برش  نرم  نرم
سرانـجام  جانش  به  خواري به داد
چرا    جويي    از    کار    بيداد    داد
همي‌داشت اين زن جهان را به مهر
نـجـسـت   از   بر   خاک   باد  سپهر
چو  شش  ماه  بگذشـت بر کار اوي
بـبد      ناگـهان     کژ     پرگار     اوي
بـه  يک  هفته  بيمار  گشت  و بمرد
ابا    خويشـتـن    نام    نيکي   بـبرد
چـنين    اسـت    آيين    چرخ   روان
توانا      بـهرکار      و      ما      ناتوان
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com