FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
پادشاهی آزرم دخت چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی آزرم دخت چهار ماه بود

يکي   دخـت   ديگر   بد   آزرم  نام
ز   تاج   بزرگان   رسيده   بـه  کام
بيامد   به  تخت  کيان  برنشسـت
گرفت اين جهان جهان رابه دست
نخستين چنين گفت کاي بخردان
جـهان  گشتـه  و  کار  کرده  ردان
هـمـه   کار   بر  داد  و  آيين  کنيم
کزين پس همه خشت بالين کنيم
هر  آنکس  که باشد مرا دوستدار
چـنانـم   مر   او   را   چو  پروردگار
کـس   کو   ز   پيمان   مـن  بـگذرد
بـپيچيد    ز    آيين    و    راه    خرد
بـه   خواري   تنـش  را  برآرم  بدار
ز  دهقان  و  تازي و رومي شـمار
هـمي‌بود   بر   تخـت  بر  چار  ماه
به  پنجم شکست اندر آمد به گاه
از   آزرم   گيتي   بي‌آزرم  گـشـت
پي   اخـتر   رفتنش   نرم   گشـت
شد  اونيز و آن تخت بي‌شاه ماند
بـه   کام   دل   مرد   بدخواه   ماند
هـمـه  کار  گردنده  چرخ  اين  بود
ز    پرورده    خويش    پرکين    بود
آخرین بروز رسانی ( ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com