FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow  سیاسی-اجتماعی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow آخوند سیاسی و سیاست آخوندزده !
آخوند سیاسی و سیاست آخوندزده ! چاپ ارسال به دوست
نویسنده کاظم رنجبر، دکتر در جامعه شناسی سیاسی   
۰۹ مرداد ۱۳۸۸
ranjbar قبل از آنکه به « ماهیت آخوند سیاسی و سیاست آخوند زده» بپردازیم ، تعرف دین و سیاست را از دید جامعه شناسی ، ولو بطور مختصر از نظر خوانند گا ن می گذرانیم.
برای تعریف مفهومی از دین  از اندیشه جامعه شناس معروف فرانسه امیل دورکهایم (Emile Durkhiem) بنیا نگذار مکتب جامعه شناسی فرانسه  کمک می گیریم ، که یکی از آثار معتبرش در بارهً:شکل های ابتدائی زندگی دینی است.دورکهایم در سال 1858 متولد شد ودر سال 1917 از این دنیا رفت.در زمان حیات او در سال 1903 قانون معروف :جدائی دین از سیاست از پارلمان فرانسه گذشت وتصویب شد و از آن تاریخ  از دولت مردان فرانسه کسی نمی پرسد  چه دینی دارد ، یا اصلأ دین باور است یانه؟ بلکه از او می پرسند :چه برنامه ای برای خدمت به ملت و وطن اش دارد.

برای دورکهایم دین ذاتأ یک پدیدهً جهانی است و در عین حال دین نه جایگاه قدسی و نه جایگاه دنیوی دارد.تمام ادیان خود را با باور داشتن به یک نیروی ماوراء انسانی و خارج از فرد مشخص می کنند.در حالیکه دین یک حادثه  عرضی (با فتحه عین و ضاد ).دین تنها نیروی واقعی است ،که از ابعاد فردی گذشته به یک مظهر جامعه بشری تبدیل شده است.دین نیروی اجتماعی است  که جایگاه مشخص خود را  در جامعه دارد.در دین   جایگاه خدا خارج از جامعه و بالا تر از فرد است ، همچنانیکه جامعه خارج از فرد و بالا تر از فرد است.تصویر خدا در ادیان  تصویر قدرت مافوق و مطلق است.همچنانیکه جامعه قدرت جبری خود را بر ما تحمیل می کند.در واقع خداوند تجلی نا خود آگاه جامعه در وجدان درونی انسان است.
قوانین الهی جیزی جزءقوانین  تقدٌس  یافته جامعه نیست. وقتی که وجدان سخن می گوید  در واقع  جامعه است که ما را مورد خطاب قرار می دهد، همچنانیکه این جامعه است که وظایف خود را به عنوان تکلیف فردی نسبت به جامعه بر ما تحمیل می کند و حدود آنرا در رفتار ها و طبیعت ما مشخص می سازد.همچنان اخلاق دینی که در اندیشه فرد جای دارد ، این اخلاق از جامعه ریشه می گیرد.
از نقطه نظر دورکهایم  ولو اینکه این جامعه شناس خدا باور نیست ، ولی وجود ارزشهای معنوی دین برای جامعه مثبت می داند. (خوانندگان توجه بکنند که دورکهایم وجود ارزش های معنوی دین را مثبت می داند که ربطی به تزویر و ریا و دین فروشی رایج در نظام ولایت مطلق ایران امروز ندارد)
دور کهایم اضافه می کند و می گوید :هیچ لزومی نیست برای جواب دادن به9 این سئوال ، که دین از کجا آمده است ، به وجود خدا باور داشته باشیم .اینکه در تمام جوامع بشری دین به اشکال مختلف وجود دارد  خود نشانگر این است که دین ساخته و پرداخته جوامع بشری است. او بر این باور است که باورانسان  به  وجود خدائیکه نیک وبد  رفتار انسان را می بیند و انسان چه بسا از زیر قوانین دولتی بتواند در برود  ولی از قوانین خدا نمی تواند  خود را رها بکند، بر حاکمیت و تابعیت از قانون در جامعه تقویت مبی بخشد.
همین سخنان یک جامعه شناس  ایکه خدا باور نیست ،ولی چقدر به تابعیت انسان از قوانین جامعه ، (البته قوانین برخاسته از رأی آزاد ملت و از نمایندگان وقعی منتخب ملت منظور است) این چنین وسواس نشان می دهد،  دیدن وضعیت جامعه فعلی ایران ، که حا کمان بظاهر مذهبی حتی به قوانین جاری خود احترام نمی گذارند عمق دد منشی و بر بریت این نظام جهل و استبداد را نشان می دهد.
تعریف مفهومی از سیاست.
کلمه سیاست را در زبان های اروپائی -politique - می گویند ،که ریشه اش از کلمه یونانی -politiké- است  که کلمات  -polis-cité-ریشه از آن دارند ، وارد زبان لاتین شده وتا 1600 میلادی بندرت استفاده می شدند و بعدأ وارد زبانهای اروپائی شده اند.این کلمه یک بار بصورت اسم ، وبار دیگر بصورت صفت بکار گرفته می شود.وقتی که اسم است ، ونحوه مدیریت یک دولت رامعنی می دهد.وقتی که صفت است در آن صورت در زبان یونانی -politikos- گفته می شود در آن صورت به معنی سازمان اداری وبرنامه ریزی های   دولت  در رسیدن به اهداف آن دولت را معنی می دهد.ما در اینجا کلمه  سیاست را در شکل صفت بکار می بریم ، که در آن صورت سازماندهی منظم چه از جنبه نظری و چه از جنبه عملی برنامه دولت حاکم ، بر مبنای مفاهیم مشخص ، با اهداف حفظ تعادل لازم اجتماعی( عدالت اجتماعی) ، جهت توسعه حد اکثر و ایجاد همبستگی ملی  در محدوهً یک سرزمین مشترک ( یک وطن )و ساکنان آن (یک ملت ) و همچنین توسعه روابط اقتصادی فرهنگی علمی و همکاری های مشترک با سایر ملل  را سیاست می نامند.
اگرچه بطور خلاصه این مطالب اینجا بیان شده اند ، اماً اگر به هرکدام از این اهداف دقیق بشویم ،چون سازمان دهی نظری و عملی ، حفظ تعادل اجتماعی ، برقرای عدالت اجتماعی ، توسعه حد اکثر اقتصادی ، علمی فرهنگی ایجاد همبستگی ملی و میهنی ، همکاری های مشترک با سایر ملل ، داشتن سیاست جهانی مثبت یک دولت آگاه و مسئول ، هرکدام این اهداف و عملی  وپیاده کردن آنها لازمه اش تحصیلات عمیق و پیشرفته در رشته های حقوق سیاسی ، حقوق بین المللی ، اقتصاد ، فلسفه سیاسی ، دیپلماسی ، ژئوپولتیک ، ژئو استراتژی ،رشته صنایع مختلف ، کشاورزی ، تغذیه بهداشت عمومی ، امور تجارت داخلی و خارجی را لازم دارند..
در این 30 سال حاکمیت انحصاری روحانیون حکومتی ، کدام یک از این حضرات به این علوم آشنائی داشته و در این رشته ها تحصیل کرده اند؟
این سخن معروف را  به مرحوم حسن مدٌرس  روحانی معروف نسبت می دهند ، که گفته بود: سیاست ما عین دیانت ما است . روحانیون حکومتی بیش از 30 سال است که این سخن معروف را تکیه کلام خود قرار داده اند و با حاکمیت  یک نظام استبدادی ، متکی بر کشت و کشتار و زندانی کردن دگر اندیشان و ایجاد سانسور و خفقان، علنأ و عملأ ماهیت و آگاهی خود را از سیاست  وکشور داری را نشان دادند.چرا نظام های حکومتی متکی بر اید ه ئولوژی های تما میت خواه  چون کمونیسم ،نازیسم ، اسلامیزم تحت« رهبری داهیانه لنین استالین ،ادلف هیتلر ،روح الله خمینی » بدون استثنا به دیکتاتوری منتهی می شوند ؟ این سه ایدئولوژی  ورهبرانشان  بر این باور بودند ،که یک رسالت تاریخی دارند ، که انسان تازه وجامعه نوینی بسازند.در صورتیکه این حضرات ، و جانشین آیت الله خمینی  در ایران امروز، آیت الله علی خامنه امیر المومنین ایران و جهان اسلام( ولی امرمطلقه فقیه) نه استعدا د و دانش شناختن انسان ، نه جامعه ، نه سیاست و حتی نه دین به عنوان پدیده جوامع بشری را دارند.
از آنجا ئیکه هرگز به خودم اجازه نمی دهم به فردی  بی دلیل و بدون استناد به دلیل و مدرک عنوان بی دانشی از انسان و نا آگاهی از جامعه بشری بدهم ، نگاه کوچکی با تکیه بر سند معتبر متعلق به این حوزه های «علمی و دینی » و  محتوی درسی و فکری   وتبلیغات همین حوزه ها می اندازیم ، تا ببینیم آخوند سیاسی کیست؟ و سیاست آخوندی زده چه سیاستی می تواند باشد؟
ولو اینکه ملت ایران مدت  مدت 30 سال است که آخوند سیاسی و سیاست آخوند زده را با تک تک سلول هایشان نه تنها حسٌ کرده و حسٌ می کنند ،
بلکه در آن جهنم بنام ایران اسلامی « زندگی » می کنند.
سه سال پیش در برنامه وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلام ناب محمدی ، از معلمان و آموزگاران مملکت ایران ، در هزاره سوم ، عصر فیزیک نجومی و فیزیک (nanotechnologies-  - یعنی تکنولوژی یک ملیاردیم واحد یک ذرٌه مثلإ شناخت یک ملیاردیم هسته سلول )آزمایش علمی برای با لابردن سطح دانش فرهنگیان حین خدمت بعمل آوردند ، که با هم ناگاه کوتاهی به محتوی فکری و علمی این سئوالات نظر می اندازیم.
تعدادی از سئوالات مطروح در آزمون سیره نبوی ،آموزش ضمن خدمت فرهنگیان .
  • رسول خدا (ص) از گوشت گوسفند کدام قسمت را دوست داشت؟
الف ماهیچه -سردست،ران -جگر وقلوه؟

  • کدام یک از گزینه های زیر از خصلت خروس است که با خصلت پیامبر ساز گار نیست ؟
وقت شناسی-غیرت مردانه  -وقت شناسی و سخاوت .؟-شجاعت و کثرت آمیزش با همسر ؟ برچیدن غذا از زمین -تند راه رفتن ؟

  • رسول خدا در خوردن کدامیک از موارد زیر کسی را با خود شریک نمی کرد ؟

الف غذا ؟ نان جو؟  انار؟ ماهیچه گوسفند ؟

  • رسول خدا (ص) در چه حالی اصلأ دیده نشد؟

الف در حال مجامعت با زنان ؟در حال بول و غائط؟  در حال خرید از بازار؟  نوشیدن آب در حال نشسته ؟

  • مخرج بول و غائط با سه سنگ پاک می شود؟

هردو پاک می شود ب) هیچکدام پاک نمی شود .د)مخرج بول  پاک نمی شود ولی غا ئط پاک می شود .

  • موی سر رسول خدا (ص)

الف - سیاه بود .ج-جز چند دانه مو بقیه سیاه بود .د- در آخر عمر سفید شد .

  • به فرموده امام صادق (ع) خداوند متعال در رسول خدا (ص) چند روح قرار داده است ؟

الف روح القدس- روح الایمان -روح القوه .ب- روح القد س-روح الشهوت- روح الحیات  . ج- روح القوت-روح الشهوت -روح الخلوت

(ماخذ سایت انتخاب چهارشنبه 9 اسفند 1385 .http://www :tik :ir/print/ ?ID=37372.
به دنبال چاپ این سئوالات ، که در حقیقت یک مشت مزخرفات  ناشی از مغز های بیمارو معیوب می تواند مترشح بشود ، یک عده از روحانیون حکومتی  در ظاهر ، باز هم تکرار میکنم ، در ظاهر شروع به اعتراض کردند. در صورتیکه خود این حضرات می دانند ،که منبع این سئولات کجا است  و از مغز  شیخ الاسلام معروف شیعه مترشح شده است . عنوان این کتاب : حلیه المتقین (زیور مومنان)  محمد باقر مجلسی است که جمهوری اسلامی بار ها و بارها آنرا در هزاران نسخه چاپ و منتشر کرده و در دسترس ملت ایران گذاشته است . ( چاپ اول انتشارات جمهوری اسلامی 330 صفحه .)
شیخ الاسلام محمد باقر مجلسی ، فقیه معروف و مشهور دوره صفویه است ،که 25 جلد کتاب احادیث  نبوی اش   عنوان بحار الانوار دارد  ،. با تبلیغ این  نوع خرافات و جها لت ها  ، دولت صفویه و جامعه ایران را به چنان به فساد وپوسیدگی درونی  کشاند  که در نهایت جوان 22 ساله محمود افغان بساط شاهان و دین فروشان رادر مارس 1722 در گناباد اصفهان تارمار کرد .
. همین امروز آثار شیخ السلام محمد باقری مجلسی و خصوصأ همین کتاب  در حوزه های دینی  ودا نشگاه هائی که جمهوری اسلامی از بدو بقدرت رسیدن با بود جه و سرمایه های ملت   بنامهای    دانشگاه الباقر ، الصادق ، الجواد ، الزهرا ء ، علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و حوزه های دینی  گشوده شده اند   ، تدریس می شوند نظام با تبلیغ و  باتدریس این خرافات و جها لت ها  لاینقطع به طلبه ها و آخوند ها  ، مدارک کارشناسی ارشد و دکترا صادر میکند . دکتر در چی ؟ دکتر در  تفسیراثار شیخ الاسلام محمد باقر مجلسی و امثال این ها .
(ماخذ سایت انتخاب چهارشنبه 9 اسفند1385)
اگر از بدو حاکمیت جمهوری اسلام ناب محمدی آقای خمینی بیش از 300 هزار دانشگاهی ، متخصص در علوم پیشرفته جهان امروز ایران را ترک کرده اند و این سرمایه عظیم علمی  ملٌی و میهنی  که ملت و خانواده هایشان برای تربیت ، این  هموطنان ملیارد ها دولار خرج کرده بودند و این چنین کشور های پیشرفته مفت و مجانی  صاحب شدند، آیا باز هم تعجب می کنید؟
اگر از 57 کشور مسلمان با جمعیت بیش از یک ملیارد و دویست ملیون نفر ، با این همه ثروت های مادی و معنوی برای نمونه یک کشور پیشرفته علمی ،و اقتصادی ،و یک نظام حکومتی  دموکراتیک وجود ندارد ، آیا بازهم تعجب می کنید؟
بخش مهم  این عقب ماندگی های جوامع اسلامی ناشی از حاکمیت آخوند سیاسی و سیاست آخوند زده در این کشور ها است.
از آقای صادق محصولی وزیر کشور در دولت آقای محمود احمدی نژاد  که گویا در طول 10 سال از طریق اسلام ناب محمدی ، صاحب ثروتی 162 ملیارد تومان اندوخته است ، آنهم در کشوری که حتی بخش مهم گندم نان خالی ملت را بخاطر بی لیاقتی و رانت خواری ناشی ازفقدان  برنامه های اقتصادی سالم ، از خارج وارد می کند،روزنامه نگار کنجکاو  آقای صادق محصولی را مورد سئوال قرار می دهد و می پرسد :شما چگونه و از چه راه سالم در چنین مدت کوتاه صاحب چنین ثروت عظیم شده اید؟ در جواب می گوید:این ثروت مال من نیست ، متعلق به اما م زمان است، من فقط  امانت دار آن هستم !!!
با تمام معذرت از ملت شریف ایران، وقتی که وزیر کشور یک مملکت ، این چنین ملت را نادان و احمق حساب می کند، باید ریشه این بیماری را درماهیت  همان نظام جهوری اسلامی جستجو کرد ، حماقت پروری بخشی از سیاست رسمی این نظام است.مگرآقای احمدی نژاد در راستای سیاست مردم فریبی ادعا نکردند ،که  در سازمان ملل ،« حلقه و هاله  نور امام زمان » را دور سرش مشاهده کرد ند؟ اماً به عنوان یک ایرانی ،برخا سته از یک خانواده مسلمان شیعه مذهب ، تاکنون نمی دانستم ، که امام دوازدهم شیعیان بانک داری هم می کنند وصندوقداروکلید این بانک رابه شخصی بنام «  آقای حاج صادق محصولی » .به امانت سپرده اند و ایشان حق دارند از ثروت های امام زمان هرگونه که مایل  باشند برای منافع خود و خانواده شان خرج بکنند وچک بکشند !
با شنیدن این بیانات مردفریبانه مسئولین مملکتی ،بی جهت نیست که آقای علی خامنه ای  رهبرگویا  فرزانه! جمهوری اسلامی در سخنرانی اخیر شان  در رابطه با جوٌانفجاری جامعه   ایران ، ناشی از تقلب انتخاباتی وکودتای 22 تیر ،ودوباره به روی کار آوردن آقای احمدی نژاد در راستای یک سیاست استبدادی ، به عنوان رئیس جمهور ، در 29 تیر 1388 در دیدار با برخی از مسئولین مملکتی ،خطاب  به نخبگان (کدام نخبه ؟)چنین می گوید:
 (...) «یک چیز ها را باید گفت ، یک چیز ها را نباید بر زبان آورد، اگر گفتیم برخلاف وظیفه عمل کردیم (...)«نخبگان مراقب باشند، زیرا در امتحان عظیمی قرار گرفته اند و موفق نشدن در این امتحان تنها مردود شدن نیست بلکه موجب سقوط آنان خواهد شد» .
ببینید وضع مملکت و حکومت اسلام ناب محمدی به کجا رسید است که رهبر این حکومت علنأ  دستور سانسور به دولت مردان  خود این نظام می دهد ! گوئی شیخنا هم مثل محمد رضا شاه ، «صدای انقلاب  ملت را شنیده اند» و ترس از سقوط دارند.
  *   *    *
اصول ابتدائی در نظام های دمو کراتیک جهان  جدائی دین از سیاست و اداره کشور است.این اصل دین ستیزی نیست .در ست برعکس مشخص کردن جایگاه دین و سیاست  در جامعه است. آیه  25 در قران مجید  از سوره ً«حدید» چنین آمده است : بیگمان ما پیامبران خود را با معجزه هائی فرستادیم و به آنان کتاب و میزان را فرود آوردیم، تا مردم به دادگری برخیزند و آهن را فرود آوردیم  که در آن نیروئی سخت  وسودی برای مردم باشد.(مأ خذ قران مجید -ترجمه داریوش شاهین .صفحه 1457.چاپ اول شهریور1359.)
آخوند های سیاست زده ،که نه به مکتب سیاست رفته ، نه خط سیاست خوانده اند ، به حیله و نیرنگ یکشبه سیاست آموز صد سیاستمدار نخبه شده اند  با تکیه بر این آیه و مثال چنین آیات و گفته ها و نوشته ، حکومت بر مسلمانان را حق مسلم خود می دانند. چه کسی بر جنبش نهضت ملی مشروطیت ضربه می زد؟شیخ الاسلام فضل الله نوری ! چه کسی برجنبش نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق ضربه زد؟ آیت الله کاشانی !چه کسی علنأ از سقوط دکتر مصدق با این جمله :اگر مصدق بر سرکار می ماند اسلام صدمه می دید اظهار رضایت میکرد؟ آیت الله خمینی !درست کاری که قرنها پاپ ها خود را جانشین حضرت عیسی مسیح معرفی می کردند و باسوء استفاده آز نا آگاهی توده مردم و باور های معصومانه آنها ، یک قدرت اهریمنی را بر توده مردم  بنام دین و مذهب تحمیل می کردند. همین قدرت اهریمنی در طول تاریخ  باعث  تشکیل فرقه های مختلف مذهبی و جنگهای دینی شدند ، که فقط و فقط قدرت انحصاری  و منافع مادی حاصل از حکومت  رابطور انحصاری  دردست داشته باشند . حا کمیت ولایت مطلقه فقیه  درست گویای تکرار تاریخ مسحیت اروپای قرون وسطی است. منتها در اروپای قرون وسطی آحاد توده مردم هم بیسواد بودند و هم اینکه قرائت و کتابت ، انحصارأ در دست کلیسا بود.همچنانیکه در جهان اسلام قرنها خواندن و نوشتن در انحصار آخوند ها بود ،و این آخوند ها بودند که با تمام قدرت  بنام دین و مذهب ، مانع گشایش و گسترش مدارس  وآموزش علوم جدید به سبک اروپائیان بودند !سیاست سانسور  و جلوگیری از آزادی بیان و اندیشه در نظام مبلغ جهل و خرافات ولایت مطلقه فقیه در این راستا است.چون می دانند هر قدر ملت نا آگاه و نادان باشند ، بهتر می توانند بنام دین مذهب آنها را گول بزنند و بر گرده شان سوار شوند. به همین جهت نیز بالاترین قربانیان این نظام قشر تحصیل کرده ، استادان دانشگاه ها، نویسند گان ، روزنامه نگاران ، دانشجویان و سیاستمداران لائیک هستند.اماً تاریخ نشان داده است ، هیچ نیروئی نمی تواند مانع رشد و آگاهی یک ملت بشود.
شب پره که تاب دیدن آفتاب ندارد . از رونق بازار آفتاب نکاهد.  پایان

آخرین بروز رسانی ( ۲۶ تير ۱۳۹۰ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com