FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow  سیاسی-اجتماعی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow آیارژیم دروحشت از قیام های پی در پی مردم بسر می برد!
آیارژیم دروحشت از قیام های پی در پی مردم بسر می برد! چاپ ارسال به دوست
نویسنده ناصر مستشا ر، تحلیلگر سیاسی   
۱۲ مهر ۱۳۸۸
nasermostasharحکومت اسلامی پس از قیام های پی در پی مردم درچندماه گذشته ـ دریافته است که مردم ایران به مبارزه جدی علیه سرکوب گران و کسب آزادی روی آورده اند.به لحاظ تاریخی نیزمردم ایران همواره نشان داده اند که پس از صبر و تحمل فشارهای مختلف از جانب حکومتگران جبار ،اما بالاخره علیه نامردمی ها قیام خواهند کرد. حکومت اسلامی بدین واقعیت نیز دست یافته است که مردم ایران در چندین ماه گذشته ، بسیاری ازشیوه های مبارزاتی راآموخته اند.
احمدی نژاد در یک اقدام اضطراری و بدون توضیح قانونی ـ فرمان انتقال پادگانها رااز شهرها صادر نمود که برای آگاهان سیاسی و نظامی جای بسیار شک و تردید ایجاد کرد.

آفتاب: رییس‌جمهور قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد.
«با ابلاغ قانونی به وزارت دفاع؛ پادگان‌ها و اماکن نظامی به خارج از شهرها می‌روند»
رژیم جمهوری اسلامی این تجربه را در هنگام سرنگونی رژیم شاهنشاهی بخوبی بخاطر دارد که پادگانها و اماکن نظامی حکومت شاه در اوج مبارزات مردمی براحتی مورد حمله جمعیت خشمگین قرار گرفتند و یا هنگام ابراز احساسات مردم با نظامیان و سربازان و درجه داران و افسران جزء مستقر در پادگان ها و اماکن نظامی ،آنها  به مردم حاضر در خیابانها پیوستند.رژیم جمهوری اسلامی حکومتیست که تا کنون از همه شیوه های سرکوب و اطلاعاتی جهان چه کمونیستی و امپریالیستی رابرای حفظ نظام خود بخوبی بکار گرفته است. رژیم اسلامی از نفرت مردم نسبت به نظامیان سرکوب گر آگاهی یافته است لذا حکومت اسلامی می خواهد پادگان ها واماکن نظامی را که ابزار سرکوب رژیم هستند ومردم از آنها متنفرند به خارج از شهرها ببرد تا پادگان ها و اماکن نظامی هنگام خیزش توده ائی در دسترس مردم تظاهر کننده قرار نگیرند. وقتی تظاهرات میلیونی مردم در خیابانها صورت می گیرد ،هرلحظه امکان رویاروئی مردم با نظامیان سرکوب گر وجود دارد، لاجرم حکومت استبدای در نظر دارد با هزینه سرسام آوری همه پادگان ها و اماکن نظامی خود را از همه مراکز شهرهای ایران به خارج از شهرها انتقال دهد تا نیروهای نظامی رژیم در امان بمانند. این ثابت شده است  که پادگان ها و اماکن نظامی حکومت های سرکوب گر که در مراکز شهر قرار گرفته اند ـ  قادر به سرکوب مردم نیستند و بسیار آسیب پذیرند و هرلحظه می توانند مورد حمله میلیونی مردم قرار بگیرند.  مردم در سرنگونی رژیم شاه به پادگان حمله بردند و سلاح های حکومت شاه را مصادره کردند و رژیم اسلامی سالها نتوانست همه سلاح های مصادره شده را به پادگانها بازگرداند. بعداز بیست ودو بهمن سال 57هاشمی رفسنجانی اولین کسی بود که در صفحه تلوزیون ملی ایران ظاهر شد و عدم سازش وهمکاری دکتر شاپور بختیار باروحانیون را به شدت محکوم نمود.هاشمی رفسنجانی در بیانیه پیروزی انقلاب اسلامی به شادروران بختیار که تا آخرین لحظه حاضر به مصالحه با آخوندها نشد به باد ناسزا گرفت و اورا مسئول انتقال سلاح های پادگان ها به مردم خطاب نمود. اینک نیز رژیم اسلامی در وحشت و عدم مشروعیت بسر می برد و می خواهد با حفظ پادگان ها و اماکن نظامی در خارج از شهرها ـ امنیت حکومت خود را تامین نماید.رژیم اسلامی با چنین سیاستی که در پیش گرفته است ،نظامیان را هرچه بیشتر از مردم جدا خواهد کرد و اکثریت مردم ایران به آنها به دیده غریبه سرکوب گر خواهند نگریست.اما سئوال اساسی در اینجاست ،تاچه زمانی نظامیان مستقر در پادگان ها واماکن نظامی در خارج از شهرها خواهند توانست تا جهت مشاغل وزندگی وآموزش در بیابانها بسر ببرند وفقط برای سرکوب مردم مانند بیگانگان به شهرها حمله ور شوند؟

آخرین بروز رسانی ( ۲۶ تير ۱۳۹۰ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com