FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow  سیاسی-اجتماعی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow نقدی بر قانون اساسی پیشنهادی حقوقدانان جنبش سبز
نقدی بر قانون اساسی پیشنهادی حقوقدانان جنبش سبز چاپ ارسال به دوست
نویسنده نیما فرمین   
۲۵ آبان ۱۳۸۸

نوشته ی نیما فرمین ( دکترای حقوق از دانشگاه مونت پلیه ـ فرانسه)

انگیزه من در نوشتن این گزارش در راستای بررسی و پژوهش در این زمینه است، با این امید، که فرزانگان ایرانی به خاموشی ها پایان داده ، وبرای به انجام رسانیدن این کار بزرگ پیشگام شوند. در این پیش نویس درهم آمیختگی هایی دیده می شود، و این خود نشانه ی آن است، که این گام نخستین برای این کار بزرگ است، و باید با دوراندیشی و بررسی پیگیر، بازنگری شود.

در این پیش نویس" دیباچه" که شیوه ی کار در نوشتن قانون اساسی است، پیش بینی نشده است. در این دیباچه باید، انگیزه و نابسامانی هایی که مردم رابه نوشتن این پیمان ارزنده وادار کرده است، و ارزش های بنیادی و بی چون و چرای حقوق و آزادی های شهروندان بازگو شود. به گونه یی دیگر دیباچه چارچوبه ی قانون اساسی است، و اصولی که به دنبال آن نوشته می شود، باید در راستای این ارزش ها باشد. برای نوشتن دیباچه، به گونه یی گذرا به چند نکته اشاره می کنم.

1 ـ نخستین خشت بنای قانون اساسی برپایه ی مردم سالاری، جدایی دین از بنیادهای کشور است.زیرا دین باوری است، که هر کس می تواند داشته باشد، و نباید بردیگران  تحمیل شود. بنابراین باید ازپیش کشیدن پندارهای دینی خودداری شود. از سوی دیگر با آن که" حق" امتیاز و اختیاری است، که قانون اساسی آن را پاسداری می کند، به کار بردن فراز کوتاه " به نام حق" در سرآغاز نوشتار چون برداشت دینی دارد، شایسته نیست، و اگر می خواهیم قانون اساسی بر پایه ی مردم سالاری فراهم آوریم ، برتر آن است که فراز کوتاه " به نام مردم" را به کار بریم، که قانون اساسی برخاسته از اندیشه خردمندانه ی او است.

2 ـ مردم سالاری، در آزادی و برابری( زن و مرد) است. همه آزاد به جهان چشم می گشایند، و از یک گوهرند. فرایند این برابری این است، که همه ی شهروندان بهر آیین و هرنژادی باشند، برابرند، و می توانند نامزد برای بنیاد های کشور شوند و به هرکاری که به خواهند بپردازند، به میان آوردن " اقلیت و یا اکثریت" از پندارهای ملایانی است، که در دو قانون اساسی گذشته، آن را گنجاندند.

در دنیای امروز، نمونه ی بارز برابری مردم، گزینش رئیس جمهور سیاه پوست و مسلمان در امریکا، و رئیس جمهور هند از میان طبقه محرومین مردم هند می باشد.

3 ـ آموزش رایگان و همگانی از آمادگی تا پایان دانشگاه، در رشته های دانشی و غیر دینی.

4 ـ تامین حقوق اجتماعی ( بهداشت، درمان، حقوق بیکاری و درماندگی).

5 ـ امنیت و آرامش همگانی، و برپایی داد و دادگری با قضات و وکلایی که دانشکده ی حقوق را گذرانده اند، و استقلال قضات و نیرویی که این آرامش را برای شهروندان بردوش گیرد.

6 ـ آزادی اندیشه،گفتار، وباز گویی و پخش آن، آزادی رسانه ها( رادیو، تلویزیون، روزنامه) ، انجمن های سیاسی، فرهنگی.

این کار بزرگ هنگامی شدنی است، که ارزش های فرهنگی که در درازای هزاره ها پذیرفته شده و برجای مانده است، و در دل های مردم جای گرفته، و زیربنای داوری آن ها شده است، در این نوشته که چراغ راه مردم سالاری است، پیش بینی شود. چنین قانون اساسی که برگرفته از این ارزش ها است می تواند، ره آورد ارزنده یی برای بهروزی و شادزیستی مردم و سربلندی کشور گردد ، و به بیدادگری ها و نامردمی ها که هم اکنون، مردم ایران را به بندکشیده است، پایان داده شود. این نوشته به گفته حقوقدانان پیمانی است، که میان شهروندان و فرمانروایان که برگزیدگان آن ها هستند ، بسته می شود، و برای این که کار ساز باشد، باید توازنی میان حقوق و آزادی های بنیادی مردم و دامنه ی اختیارات فرمانروایان برپا شود، و افزوده بر آن، هر گاه که دشواری های بزرگ پیش آید، باید مردم  بتوانند از راه همه پرسی راه کار شایسته یی را پیش بینی کنند.

با آرزوی آزادی مردم ایران زمین و برپایی مردم سالاری در این کشور کهن.

آخرین بروز رسانی ( ۲۵ آبان ۱۳۸۸ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com