FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان اكوان دیو arrow خواستن خسرو رستم را برای جنگ اكوان دیو
خواستن خسرو رستم را برای جنگ اكوان دیو چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

خواستن خسرو رستم را برای جنگ اكوان دیو

برستـم   چـنين   گفـت   کين  رنج  نيز
بـه    پيگار   بر   خويشتن   سـنـج   نيز
برو    خويشـتـن    را    نـگـه‌دار    ازوي
مـگر      باشد     آهرمـن     کينـه‌جوي
چـنين   گفـت   رستم  که  با  بخت  تو
نـترسد       پرسـتـنده       تـخـت      تو
نـه   ديو   و   نـه  شير  و  نـه  نر  اژدها
ز      شـمـشير      تيزم      نيابد     رها
برون   شد   بنـخـچير   چون   نره  شير
کـمـندي     بدسـت     اژدهايي     بزير
بدشـتي   کـجا   داشـت   چوپان   گله
وزانـسو     گذر     داشـت     گور    يلـه
سـه  روزش  همي  جست  در مرغزار
هـمي   کرد   بر   گرد   اسـپان  شـکار
چـهارم      بديدش     گرازان     بدشـت
چو    باد    شـمالي   برو   بر   گذشـت
درخـشـنده     زرين    يکي    باره    بود
بـچرم    اندرون    زشـت    پـتياره    بود
برانـگيخـت    رخـش    دلاور    ز   جاي
چو   تـنـگ   اندر   آمد   دگر  شد  براي
چـنين    گـفـت   کين   را   نبايد   فگند
بـبايد        گرفـتـن       بخـم       کـمـند
نـشايدش      کردن      بخـنـجر     تـباه
بدين    سانـش   زنده   برم   نزد   شاه
بينداخـت     رسـتـم     کياني    کمـند
هـمي  خواست  کارد  سرش  را  ببند
چو      گور     دلاور     کـمـندش     بديد
شد   از   چـشـم   او   در  زمان  ناپديد
بدانسـت   رستـم  که  آن  نيست  گور
ابا    او    کـنون    چاره    بايد   نـه   زور
جز    اکوان    ديو    اين    نـشايد    بدن
بـبايسـتـش     از     باد     تيغي    زدن
بشـمـشير    بايد    کـنون    چاره   کرد
دواندين      خون      بران     چرم     زرد
ز  دانا  شنيدم  کـه  اين  جاي  اوسـت
کـه   گفتـند   بسـتاند   از   گور  پوست
هـمانـگـه    پديد   آمد   از   دشت   باز
سپهـبد     برانـگيخـت    آن    تـند    تاز
کـمان   را   بزه   کرد   و  از  باد  اسـپ
بينداخـت   تيري   چو   آذر   گشـسـپ
هـمان    کو    کـمان    کيان   درکـشيد
دگر     باره     شد     گور     ازو    ناپديد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com