FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی لهراسپ arrow بردن زریر پیام لهراسپ به قیصر
بردن زریر پیام لهراسپ به قیصر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

  بردن زریر پیام لهراسپ به قیصر

پر   انديشـه  بنشست  لهراسـپ  دير
بـفرمود     تا     پيش    او    شد    زرير
بدو   گفـت  کاين  جز  برادرت  نيسـت
بدين   چاره  بشتاب  وايدر  مـه‌ايسـت
درنـگ      آوري      کار     گردد     تـباه
مياسا    و    اسـپ    درنـگي   مـخواه
بـبر   تـخـت   و   بالا   و   زرينه  کفـش
هـمان     تاج    با    کاوياني    درفـش
مـن   اين  پادشاهي  مر  او  را  دهـم
برين   بر   سرش   بر  سپاسي  نـهـم
تو   ز   ايدر   برو  تا  حـلـب  کينـه‌جوي
سـپـه  را  جز  از  جنگ  چيزي  مگوي
زرير    سـتوده    بـه   لهراسپ   گفـت
کـه  اين  راز  بيرون  کشيم  از  نهفـت
گر   اويسـت   فرمان‌بر   و   مهترسـت
ورا    هرک    مـهـتر    بود   کهـترسـت
بگـفـت  اين  و  برساخت  در  حال کار
گزيده       يکي      لـشـکري      نامدار
نـبيره         برزگان         و        آزادگان
ز     کاوس     و     گودرز    کـشوادگان
ز    تـخـم    زرسـپ   آنـک   بودند   نيز
چو     بـهرام     شيراوژن     و     ريونيز
هـمي  رفت  هر  مهتري  با  دو اسپ
فروزان     بـه     کردار    آذرگـشـسـپ
نياسود    کـس    تا   بـه   مرز   حـلـب
جهان شد پر از جنگ و جوش و شغب
درفـش        هـمايون        برافراخـتـند
سراپرده     و     خيمـه‌ها     ساخـتـند
زرير     سپـهـبد     سـپـه    را    بـماند
بـه   بـهرام   گردنکـش   و   خود   براند
بـسان     کـسي     کو     پيامي    برد
وگر     نزد     شاهي     خرامي     برد
ازان    ويژگان    پـنـج    تـن    را   بـبرد
کـه   بودند   با  مغز  و  هـشيار  و  گرد
چو     نزديک     درگاه     قيصر    رسيد
بـه      درگاه     سالار     بارش     بديد
بـه   در   بر  همـه  فرش  ديبا  کـشيد
بيامد    بـه   قيصر   بگـفـت   آنـچ   ديد
بـه    کاخ    اندرون    بود    قيصر    دژم
چو  قالوس  و  گشتاسپ  با  او  بـهـم
بدو       آگـهي      داد      سالار      بار
کـه     آمد    بـه    درگـه    زرير    سوار
چو  قيصر  شنيد  اين  سـخـن  بار داد
ازان   آمدن   گشت  گشتاسـپ  شاد
زرير     اندر    آمد    چو    سرو    بـلـند
نـشـسـت   از   بر   تخت   آن  ارجمند
ز   قيصر   بـپرسيد   و   پوزش   گرفـت
هـمان    روميان    را   فروزش   گرفـت
بدو      گـفـت      قيصر      فرخ‌زاد     را
نـپرسي    نداري    بـه    دل    داد   را
بـه    قيصر   چـنين   گفـت   فرخ   زرير
کـه  اين  بنده  از  بندگي  گشت سير
گريزان      بيامد      ز      درگاه     شاه
کـنون     يافـت    ايدر    چـنين    پايگاه
چو   گشتاسـپ   بشنيد  پاسـخ  نداد
تو    گـفـتي    ز    ايران   نيامدش   ياد
چو  قيصر  شنيد  اين سخن زان جوان
پرانديشـه     شد    مرد    روشـن‌روان
کـه  شايد  بدن  اين  سخن  کو بگفت
جز   از   راستي  نيست  اندر  نهـفـت
بـه    قيصر   ز   لـهراسـپ   پيغام   داد
کـه   گر   دادگر   سر  نـه  پيچد  ز  داد
ازين  پس  نشستم  برومست  و بـس
بـه     ايران    نـمانيم    بـسيار    کـس
تو    ز    ايدر   برو   گو   بياراي   جـنـگ
سـخـن   چون   شنيدي   نبايد   درنگ
نـه   ايران  خزر  گشت  و  الياس  مـن
کـه   سر   برکشيدي   از   آن  انجمـن
چـنين   داد   پاسخ  که  من  جنـگ  را
بيازم   هـمي   هر   سوي   چـنـگ  را
تو      اکـنون      فرسـتاده‌اي     بازگرد
بـسازيم        ناچار        جاي       نـبرد
ز    قيصر    چو    بـنـشيد    فرخ    زرير
غـمي   شد   ز   پاسـخ   فروماند   دير
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com