FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی لهراسپ arrow بردن دهقانی گشتاسپ را در خانه ی خویش
بردن دهقانی گشتاسپ را در خانه ی خویش چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

  بردن دهقانی گشتاسپ را در خانه ی خویش

هـمي  بود  گشتاسپ  دل  مستمند
خروشان   و   جوشان   ز  چرخ  بـلـند
نيامد    ز    گيتيش    جز    زهر    بـهر
يکي    روسـتا    ديد    نزديک    شـهر
درخـت    و    گـل    و    آبـهاي    روان
نشسـتـنـگـه      شاد     مرد     جوان
درخـتي   گشـن   سايه  بر  پيش  آب
نـهان    گشـتـه    زو   چشمه   آفتاب
بران   سايه   بنشـسـت   مرد   جوان
پر     از     درد     پيچان    و    تيره‌روان
هـمي    گـفـت    کاي    داور   کردگار
غـم    آمد    مرا    بـهره    زين   روزگار
نـبينـم    هـمي    اخـتر    خويش   بد
ندانـم     چرا    بر    سرم    بد    رسد
يکي     نامور     زان    پـسـنديده    ده
گذر   کرد   بر   وي   کـه   او   بود  مـه
ورا    ديد    با    ديدگان    پر    ز   خون
بـه   زير   زنـخ   دست   کرده   سـتون
بدو    گـفـت   کاي   پاک   مرد   جوان
چرايي     پر    از    درد    و    تيره‌روان
اگر       آيدت      راي      ايوان      مـن
بوي    شاد    يکچـند    مـهـمان   مـن
مـگر   کين  غمان  بر  دلت  کـم  شود
سر    تير    مژگانـت   بي   نـم   شود
بدو   گفت  گشتاسپ  کاي  نامـجوي
نژاد   تو   از   کيسـت   با  مـن  بـگوي
چـنين    داد    پاسـخ    ورا   کدخداي
کزين  پرسش  اکنون ترا چيست راي
مـن    از   تـخـم   شاه   آفريدون   گرد
کزان تخمه کس در جهان نيست خرد
چو  بشنيد  گشتاسپ برداشـت پاي
هـمي    رفـت    با    نامور    کدخداي
چو  آن  مهـتر  آمد سوي خان خويش
بـه   مهـمان  بياراست  ايوان  خويش
بـسان     برادر     هـمي    داشـتـش
زماني      بـه     ناکام     نـگذاشـتـش
زمانـه    برين    نيز   چندي   بگـشـت
برين    کار    بر    ماهيان    برگذشـت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com