FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی لهراسپ arrow رفتن گشتاسپ به سوی روم
رفتن گشتاسپ به سوی روم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

رفتن گشتاسپ به سوی روم

شـب     تيره    شـبديز    لهراسـپي
بياورد      با      زين     گـشـتاسـپي
بـپوشيد     زربـفـت    رومي    قباي
ز    تاج    اندر    آويخـت   پر   هـماي
ز      دينار      وز      گوهر     شاهوار
بياورد   چـندان   کش   آمد   بـه  کار
از   ايران   سوي   روم   بـنـهاد  روي
بـه  دل  گاه  جوي  و  روان راه جوي
پدر   چون  ز  گشـتاسـپ  آگاه  شد
بـپيچيد    و    شاديش    کوتاه   شد
زرير   و   همـه   بـخردان   را  بـخواند
ز  گشتاسپ  چندي  سخنـها  براند
بديشان  چنين  گفت کاين شير مرد
سر    تاجدار    اندر    آرد    بـه   گرد
چـه  بينيد  و  اين را چه درمان کنيد
نـشايد  که  اين  بر  دل  آسان  کنيد
چنين  گفت  موبد  که اين نيک بخت
گرامي  به  مردان  بود  تاج  و  تخـت
چو  گشتاسپ  فرزند  کس  را نـبود
نـه  هرگز  کس  از  نامداران  شـنود
ز   هر   سو   بـبايد   فرسـتاد  کـس
دلاور            بزرگان            فريادرس
گر    او   بازگردد   تو   زفـتي   مـکـن
هـنرجوي   و   با   آز   جفتي  مـکـن
کـه  تاج  کيان  چون  تو  بيند بـسي
نـماند   هـمي   مـهر   او  بر  کسي
به گشتاسپ ده زين جهان کشوري
بـنـه    بر   سرش   نامدار   افـسري
جز    از    پـهـلوان    رسـتـم   نامدار
بـه   گيتي   نـبينيم   چون  او  سوار
بـه  بالا  و  ديدار  و  فرهنگ و هوش
چـنو    نامور    نيز    نـشـنيد    گوش
فرسـتاد    لهراسـپ   چندي   مهان
بـه    جستـن   گرفتـند   گرد   جهان
برفـتـند       و       نوميد       بازآمدند
کـه     با     اخـتر     ديرساز     آمدند
نـکوهـش   از  آن  بهر  لهراسپ  بود
غـم  و  رنج  تن  بهر  گشتاسپ  بود
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com