FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی لهراسپ arrow پادشاهی لهراسپ سد و بیست سال بود
پادشاهی لهراسپ سد و بیست سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی لهراسپ سد و بیست سال بود

چو لهراسپ بنشست بر تخت داد
بـه  شاهنشهي  تاج  بر  سر نهاد
جـهان   آفرين   را  ستايش  گرفت
نيايش    ورا    در   فزايش   گرفـت
چـنين  گفـت  کز  داور  داد  و پاک
پر  اميد  باشيد  و  با  ترس  و باک
نـگارنده    چرخ    گردنده    اوسـت
فراينده      فره      بـنده     اوسـت
چو   دريا   و   کوه   و   زمين  آفريد
بلـند   آسـمان   از  برش  برکشيد
يکي   تيز   گردان   و  ديگر  بـجاي
بـه   جنبش  ندادش  نگارنده  پاي
چو  موي  از  بر گوي و ما در ميان
بـه  رنـج  تن  و  آز  و  سود  و زيان
تو  شادان  دل  و مرگ چنـگال تيز
نشستـه   چو  شير  ژيان  پرستيز
ز  آز  و  فزوني  بـه  يکـسو  شويم
بـه  ناداني  خويش  خستو  شويم
ازين   تاج  شاهي  و  تخت  بـلـند
نـجوييم   جز   داد   و   آرام  و  پـند
مـگر  بهره‌مان  زين  سراي سپنج
نيايد  همي  کين  و  نفرين  و رنـج
مـن  از  پند  کيخسرو  افزون  کنم
ز   دل   کينـه   و   آز   بيرون  کـنـم
بـسازيد   و   از   داد   باشيد  شاد
تـن  آسان  و  از  کين  مـگيريد  ياد
مـهان     جـهان    آفرين    خواندند
ورا      شـهريار     زمين     خواندند
گرانـمايه    لهراسـپ   آرام   يافت
خرد   مايه   و   کام   پدرام   يافـت
از  آن  پس  فرستاد کسها به روم
بـه  هند  و  به  چين  و به آباد بوم
ز  هر  مرز  هرکـس  کـه  دانا بدند
بـه    پيمانـش    اندر    توانا    بدند
ز   هر   کشوري   بر   گرفـتـند  راه
برفـتـند   پويان   بـه   نزديک   شاه
ز  دانش  چشيدند  هر شور و تلخ
بـبودند   با   کام   چندي  به  بـلـخ
يکي    شارساني    برآورد    شاه
پر   از   برزن   و   کوي   و   بازارگاه
بـه  هر  برزني  جشنگاهي  سده
هـمـه‌گرد    بر    گردش   آتشـکده
يکي  آذري  ساخت  برزين بـه نام
کـه  با  فرخي  بود  و  با  برز و کام
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com