FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان هفت خوان اسفندیار arrow تاخت كردن پشوتن به رویین دژ
تاخت كردن پشوتن به رویین دژ چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

تاخت كردن پشوتن به رویین دژ

شـب   آمد   يکي   آتشي  برفروخـت
که  تفش  همي  آسمان را بسوخت
چو    از    ديده‌گـه    ديده‌بان   بـنـگريد
بـه   شـب   آنـش   و   روز  پردود  ديد
ز   جايي  که  بد  شادمان  بازگـشـت
تو   گفـتي  که  با  باد  همباز  گشـت
چو    از    راه    نزد    پـشوتـن   رسيد
بگـفـت   آنـچ   از   آتـش   و   دود  ديد
پشوتـن  چنين  گفت  کز  پيل  و شير
بـه     تنبـل    فزونـسـت    مرد    دلير
کـه   چشـم   بدان   از  تنش  دور  باد
هـمـه     روزگاران     او     سور     باد
بزد    ناي    رويين    و    رويينـه   خـم
برآمد       ز       در       نالـه       گاودم
ز   هامون   سوي   دژ   بيامد   سـپاه
شد   از   گرد   خورشيد   تابان  سياه
هـمـه   زير   خفـتان   و   خود  اندرون
هـمي   از  جگرشان  بـجوشيد  خون
بـه  دژ  چون  خبر  شد  که آمد سپاه
جـهان   نيسـت   پيدا   ز   گرد   سياه
هـمـه    دژ    پر    از   نام   اسـفـنديار
درخـت     بـلا     حـنـظـل     آورد    بار
بـپوشيد    ارجاسـپ    خفتان   جنگ
بـماليد    بر    چنـگ    بـسيار    چنـگ
بـفرمود        تا       کـهرم       شيرگير
برد  لشکر  و  کوس  و  شمـشير وتير
بـه  طرخان  چنين گفت کاي سرفراز
برو     تيز     با     لـشـکري    رزمـساز
بـبر       نامدران       دژ      ده      هزار
هـمـه      رزم     جويان     خـنـجرگزار
نگـه   کـن   که   اين  جنگجويان  کيند
وزين     تاخـتـن     ساخـتـن    برچيند
سرافراز      طرخان      بيامد      دوان
بدين    روي    دژ   با   يکي   ترجـمان
سـپـه  ديد  با  جوشن  و  ساز  جنگ
درفـشي    سيه    پيکر    او   پـلـنـگ
سپه‌کـش   پشوتـن  به  قلب  اندرون
سپاهي همه دست شسته به خون
بـه    چـنـگ   اندرون   گرز   اسفنديار
بـه      زير      اندرون      باره      نامدار
جز     اسفـنديار     تـهـم    را    نـماند
کـس   او  را  بجز  شاه  ايران  نـخواند
سـپـه     ميسره    ميمنـه    برکشيد
چـنان  شد  که  کس  روز روشن نديد
ز    زخـم    سنانـهاي   الـماس   گون
تو   گفـتي   هـمي  بارد  از  ابر  خون
بـه  جنگ  اندر  آمد  سپاه  از دو روي
هرانکـس  که  بد  گرد  و پرخاشجوي
بـشد       پيش       نوش‌آذر      تيغ‌زن
هـمي   جست   پرخاش  زان  انجمن
بيامد      سرافراز      طرخان      برش
کـه  از  تن  بـه  خاک  اندر آرد سرش
چو   نوش‌آذر   او  را  بـه  هامون  بديد
بزد  دسـت  و  تيغ  از  ميان  برکـشيد
کـمرگاه     طرخان     بدو    نيم    کرد
دل     کـهرم     از    درد    پربيم    کرد
چـنان   هـم   بقلب  سپه  حمله  برد
بزرگـش    يکي    بود    با    مرد   خرد
بران‌سان  دو  لشکر  بهم برشکسـت
کـه   از  تير  بر  سرکشان  ابر  بسـت
سرافراز    کـهرم    سوي   دژ   برفـت
گريزان   و   لشکر   همي  راند  تـفـت
چـنين   گفـت   کـهرم   به   پيش  پدر
کـه    اي    نامور    شاه    خورشيدفر
از     ايران    سـپاهي    بيامد    بزرگ
بـه   پيش   اندرون   نامداري  سـترگ
سرافراز    اسفـنديارسـت    و    بـس
بدين     دژ     نيايد     جزو    هيچ‌کـس
هـمان   نيزه   جنـگ   دارد  به  چنـگ
کـه  در  گنبدان  دژ  تو  ديدي به جنگ
غمي شد دل ارجاسپ را زان سخن
کـه   نو   شد   دگر   باره  کين  کـهـن
بـه   ترکان  همه  گفـت  بيرون  شويد
ز   دژ   يکـسره  سوي  هامون  شويد
هـمـه    لـشـکر    اندر    ميان    آوريد
خروش         هژبر        ژيان        آوريد
يکي     زنده    زيشان    مـمانيد    نيز
کـسي    نام    ايشان   مـخوانيد   نيز
همـه   لـشـکر   از   دژ  به  راه  آمدند
جـگر    خسـتـه   و   کينه‌خواه   آمدند
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com