FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان هفت خوان اسفندیار arrow خوان دوم كشتن اسفندیار شیران را
خوان دوم كشتن اسفندیار شیران را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

خوان دوم كشتن اسفندیار شیران را

غـم    آمد    همـه    بـهره   گرگـسار
ز    گرگان    جـنـگي    و   اسـفـنديار
يکي      خوان      زرين     بياراسـتـند
خورشـها  بخوردند  و  مي  خواستند
بـفرمود   تا   بسـتـه   را   پيش   اوي
بـبردند      لرزان      و      پرآب     روي
سه  جام  ميش داد و پرسش گرفت
که اکنون چه گويي چه بينم شگفت
چـنين    گـفـت    با    نامور   گرگسار
کـه    اي    نامور    شيردل   شـهريار
دگر   منزلـت   شيري   آيد  به  جنـگ
کـه    با    جـنـگ   او   برنتابد   نهنـگ
عـقاب      دلاور     بران     راه     شير
نـپرد      وگر      چـند     باشد     دلير
بـخـنديد       روشـن‌دل      اسفـنديار
بدو    گـفـت    کاي    ترک   ناسازگار
بـبيني    تو    فردا   کـه   با   نره ‌شير
چـگونـه   شوم  من  به  جنگش  دلير
چو   تاريک  شد  شب  بـفرمود  شاه
ازان     جايگاه     اندر     آمد    سـپاه
شـب    تيره   لشـکر   هـمي   راندند
بروبر       هـمي      آفرين      خواندند
چو     خورشيد    زان    چادر    لاژورد
يکي     مـطرفي    کرد    ديباي    زرد
سپـهـبد    بـه   جاي   دليران   رسيد
بـه  هامون  و  پرخاش  شيران رسيد
پـشوتـن    بـفرمود    تا    رفت   پيش
ورا    پـندها    داد    ز    اندازه    بيش
بدو   گـفـت   کاين   لشـکر   سرافراز
سـپردم    ترا   مـن   شدم   رزمـساز
بيامد    چو    با    شير    نزديک   شد
چـهان    بر    دل   شير   تاريک   شد
يکي    بود    نر   و   دگر   ماده   شير
برفـتـند      پرخاشـجوي      و      دلير
چو     نر     اندرآمد     يکي    تيغ    زد
بـبد     ريگ    زيرش    بـسان    بـسد
ز  سر  تا  ميانش  به  دو نيم گشـت
دل   شير   ماده   پر  از  بيم  گـشـت
چو   جفتـش   برآشفـت  و  آمد  فراز
يکي   تيغ   زد   بر   سرش   رزمـساز
بـه   ريگ  اندر  افگند  غلـتان  سرش
ز خون لعل شد دست و جنگي برش
بـه  آب  اندر  آمد  سر  و تن بشست
نـگـهدار    جز   پاک   يزدان   نجسـت
چـنين  گفـت  کاي  داور  داد  و  پاک
بـه   دستم  ددان  راتو  کردي  هلاک
هـم‌اندر   زمان   لشکر   آنـجا   رسيد
پـشوتـن   سر   و   يال   شيران  بديد
بر      اسـفـنديار      آفرين     خواندند
ورا        نامدار        زمين       خواندند
وزانـجا      بيامد      کي     رهـنـماي
بـه    نزديک    خرگاه    و   پرده‌سراي
نـهادند    خوان   و   خورشـهاي   نـغز
بياورد        سالار       پاکيزه       مـغز
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com