FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
ستایش سلطان محمود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

ستایش سلطان محمود

کـنون   زين   سپس  هفتخوان  آورم
سـخـنـهاي    نـغز    و    جوان   آورم
اگر     بـخـت    يکـباره    ياري    کـند
برو    طبـع    مـن    کامـگاري    کـند
بـگويم   بـه   تایید   محـمود   شاه
بدان   فر   و   آن   خـسرواني  کـلاه
کـه   شاه  جـهان  جاودان  زنده  باد
بزرگان     گيتي     ورا     بـنده     باد
چو   خورشيد  بر  چرخ  بنـمود  چـهر
بياراسـت   روي   زمين   را  به  مـهر
بـه   برج   حمـل   تاج  بر  سر  نـهاد
ازو   خاور   و   باخـتر   گـشـت  شاد
پر  از  غلغـل  و  رعد  شد  کوهـسار
پر   از   نرگـس  و  لالـه  شد  جويبار
ز   لالـه   فريب   و  ز  نرگـس  نـهيب
ز   سنبـل   عـتاب   و  ز  گلـنار  زيب
پر   آتـش  دل  ابر  و  پر  آب  چـشـم
خروش    مـغاني   و   پرتاب   خشـم
چو     آتـش     نـمايد     بـپالايد    آب
ز    آواز    او    سر    برآيد   ز   خواب
چو   بيدار   گردي   جـهان   را  بـبين
که  ديباست گر نقش ماني به چين
چو  رخشنده  گردد  جهان  ز  آفـتاب
رخ   نرگـس   و   لالـه   بيني  پر  آب
بخـندد   بدو  گويد  اي  شوخ  چشم
به عشق تو گريان نه از درد و خشم
نـخـندد     زمين     تا     نـگريد    هوا
هوا     را     نـخوانـم     کـف    پادشا
کـه     باران    او    در    بـهاران    بود
نـه    چون   همـت   شـهرياران   بود
به  خورشيد ماند همي دست شاه
چو     اندر    حـمـل    برفرازد    کـلاه
اگر  گنج  پيش  آيد  از خاک خشـک
وگر   آب   دريا   و  گر  در  و  مـشـک
ندارد     هـمي     روشـناييش     باز
ز    درويش    وز    شاه   گردن   فراز
کـف   شاه   ابوالقاسـم   آن   پادشا
چـنين   اسـت   با   پاک   و  ناپارسا
دريغـش    نيايد   ز   بـخـشيدن   ايچ
نـه    آرام    گيرد    بـه   روز   بـسيچ
چو   جنگ  آيدش  پيش  جنـگ  آورد
سر    شـهرياران    بـه   چنـگ   آورد
بدان  کس که گردن نهد گنج خويش
ببـخـشد   نينديشد   از  رنج  خويش
جـهان    را    جـهاندار    محـمود   باد
ازو   بـخـشـش   و   داد   موجود  باد
ز   رويين   دژ  اکـنون  جـهانديده  پير
نـگر    تا    چـه   گويد   ازو   ياد   گير
آخرین بروز رسانی ( ۲۸ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com