FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان رستم و شغاد arrow سپردن گشتاسپ شاهی را به بهمن و مردن
سپردن گشتاسپ شاهی را به بهمن و مردن چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

سپردن گشتاسپ شاهی را به بهمن و مردن

چو    شد   روزگار   تهـمـتـن   بـه   سر
بـه     پيش     آورم     داسـتاني    دگر
چو  گشتاسپ  را تيره شد روي بخـت
بياورد    جاماسـپ    را    پيش   تـخـت
بدو     گـفـت     کز     کار     اسـفـنديار
چـنان   داغ   دل   گشـتـم   و  سوکوار
کـه     روزي     نـبد    زندگانيم    خوش
دژم     بودم     از     اخـتر     کينـه‌کـش
پـس   از   مـن  کنون  شاه  بهمـن  بود
هـمان      رازدارش      پـشوتـن      بود
مـپيچيد     سرها     ز     فرمان     اوي
مـگيريد      دوري      ز     پيمان     اوي
يکايک        بويدش        نـماينده       راه
کـه    اويسـت   زيباي   تخت   و   کـلاه
بدو    داد    پـس    گـنـجـها    را   کـليد
يکي    باد    سرد   از   جـگر   برکـشيد
بدو    گـفـت   کار   من   اندر   گذشـت
هـم    از    تارکـم    آب   برتر   گذشـت
نشستم به شاهي صد و بيست سال
نديدم   بـه   گيتي   کـسي   را  هـمال
تو  اکنون  هـمي  کوش  و  با  داد باش
چو    داد    آوري    از   غـم   آزاد   باش
خردمـند     را    شاد    و    نزديک    دار
جـهان     بر     بدانديش     تاريک     دار
همـه   راسـتي   کـن   که  از  راستي
بـپيچد    سر    از    کژي    و   کاسـتي
سـپردم   ترا   تخـت   و  ديهيم  و  گنـج
ازان  سپ  که  بردم  بسي گرم و رنـج
بفـگـت  اين  و  شد  روزگارش  به  سر
زمان      گذشـتـه      نيامد      بـه     بر
يکي  دخمـه  کردندش  از  شيز  و عاج
برآويخـتـند       از       بر       گاه      تاج
هـمين   بودش   از  رنج  و  ز  گنج  بـهر
بديد    از   پـس   نوش   و   ترياک   زهر
اگر   بودن   اينسـت  شادي  چراسـت
شد  از  مرگ  درويش  با  شاه راسـت
بـخور   هرچ   برزي   و   بد   را  مـکوش
بـه    مرد    خردمـند    بـسـپار    گوش
گذر     کرد     هـمراه    و    ما    مانديم
ز     کار    گذشـتـه    بـسي    خوانديم
بـه    مـنزل   رسيد   آنـک   پوينده   بود
رهي  يافت  آن  کس  کـه  جوينده  بود
نـگيرد      ترا     دسـت     جز     نيکوي
گر    از    پير    دانا   سـخـن   بـشـنوي
کـنون    رنـج    در    کار    بهـمـن   بريم
خرد     پيش     دانا     پـشوتـن     بريم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com