FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان رستم و شغاد arrow بیهوش گشتن رودابه از سوگ رستم
بیهوش گشتن رودابه از سوگ رستم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

بیهوش گشتن رودابه از سوگ رستم

چـنين   گفـت   رودابه  روزي  به  زال
کـه   از   زاغ  و  سوک  تهمتـن  بـنال
هـمانا   کـه   تا   هست  گيتي  فروز
ازين    تيره‌تر    کـس   نديدسـت   روز
بدو   گـفـت   زال   اي   زن  کـم  خرد
غـم       ناچريدن       بدين       بـگذرد
برآشفـت    رودابـه    سوگـند    خورد
کـه  هرگز  نيابد  تنـم  خواب  و  خورد
روانـم         روان         گو        پيلـتـن
مـگر     باز     بيند     بران     انـجـمـن
ز  خوردن  يکي  هفته تن باز داشـت
کـه  با  جان  رستم به دل راز داشت
ز    ناخوردنـش   چشـم   تاريک   شد
تـن      نازکـش     نيز     باريک     شد
ز  هر  سو  که  رفتي  پرستنده چـند
هـمي    رفـت   با   او   ز   بيم   گزند
سر   هـفـتـه   را   زو   خرد  دور  شد
ز    بيچارگي    ماتـمـش   سور   شد
بيامد   بـه  بستان  به  هنـگام  خواب
يکي    مرده    ماري   بديد   اندر   آب
بزد  دست  و  بگرفـت  پيچان  سرش
همي  خواست  کز مار سازد خورش
پرسـتـنده    از    دسـت   رودابه   مار
ربود     و     گرفـتـندش     اندر    کـنار
کـشيدند    از    جاي   ناپاک   دسـت
بـه   ايوانش  بردند  و  جاي  نشست
بـه   جايي   که   بوديش   بشناختـند
بـبردند   خوان   و   خورش   ساختـند
هـمي  خورد  هرچيز  تا  گشت سير
فـگـندند     پـس     جامـه    نرم    زير
چو  باز  آمدش  هوش  با  زال  گـفـت
کـه   گـفـتار   تو   با   خرد  بود  جفت
هرانکس که او را خور و خواب نيست
غم مرگ با جشن و سورش يکيست
برفـت   او   و   ما   از   پـس  او  رويم
بـه      داد      جـهان‌آفرين      بـگرويم
بـه   درويش   داد   آنچ   بودش  نـهان
هـمي    گـفـت    با    کردگار   جهان
کـه    اي    برتر   از   نام   وز   جايگاه
روان    تهمـتـن    بـشوي    از    گـناه
بدان  گيتيش  جاي  ده  در  بهـشـت
برش  ده  ز  تخمي  که  ايدر بکشـت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com