FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی همای چهرزاد arrow آگاه شدن رشنواد از كار داراب
آگاه شدن رشنواد از كار داراب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

آگاه شدن رشنواد از كار داراب

چـنان   بد   کـه   روزي   يکي   تـندباد
برآمد    غـمي   گشت   زان   رشـنواد
يکي   رعد   و  باران  با  برق  و  جوش
زمين   پر   ز   آب   آسـمان   پرخروش
بـه   هر   سو  ز  باران  همي  تاختـند
بـه  دشت  اندرون  خيمه‌ها  ساختند
غـمي    بود    زان    کار    داراب    نيز
ز   باران   هـمي   جـسـت   راه   گريز
نـگـه    کرد    ويران   يکي   جاي   ديد
ميانـش    يکي    طاق   بر   پاي   ديد
بـلـند    و    کـهـن   بود   و   آزرده   بود
يکي   خـسروي   جاي   پر   پرده  بود
نـه    خرگاه    بودش   نـه   پرده‌سراي
نـه   خيمـه   نـه   انباز   و  نه  چارپاي
بران    طاق   آزرده   بايسـت   خـفـت
چو   تنـها   تـني  بود  بي‌يار  و  جفـت
سپهـبد   هـمي   گرد  لشکر  بگشت
بران     طاق     آزرده    اندر    گذشـت
ز   ويران  خروشي  بـه  گوش  آمدش
کزان   سـهـم   جاي   خروش  آمدش
کـه   اي   طاق   آزرده  هـشيار  باش
برين     شاه    ايران    نـگـهدار    باش
نـبودش   يکي  خيمه  و  يار  و  جفـت
بيامد    بـه    زير    تو    اندر    بـخـفـت
چـنين   گفـت   با   خويشتن   رشنواد
کـه   اين   بانگ   رعدست  گر  تـندباد
دگر     باره    آمد    ز    ايوان    خروش
کـه  اي  طاق  چشم  خرد  را  مپوش
کـه   در   تسـت   فرزند  شاه  اردشير
ز   باران   مترس   اين  سـخـن  يادگير
سيم    بار    آوازش    آمد   بـه   گوش
شگفتي  دلش  تنگ  شد زان خروش
بـه  فرزانه  گفت  اين  چه  شايد  بدن
يکي    را    سوي   طاق   بايد   شدن
بـبينيد    تا    اندرو    خفـتـه   کيسـت
چـنين  بر  تن  خود  برآشفته  کيست
برفـتـند     و     ديدند     مردي    جوان
خردمـند     و     با     چـهره    پـهـلوان
هـمـه   جامـه   و   باره   و  تر  و  تـباه
ز     خاک    سيه    ساخـتـه    جايگاه
بـه   پيش   سپهـبد   بگفت   آنـچ  ديد
دل    پـهـلوان    زان    سخـن   بردميد
بـفرمود      کو      را      بـخوانيد     زود
خروشي  برين  سان  که  يارد شـنود
برفـتـند   و   گفتـند   کاي   خفته  مرد
ازين    خواب    برخيز    و    بيدار    گرد
چو   دارا   بـه   اسـپ   اندر  آورد  پاي
شکـسـتـه   رواق   اندر   آمد  ز  جاي
چو   سالار  شاه  آن  شگـفـتي  بديد
سرو      پاي      داراب     را     بـنـگريد
چنين  گفت  کاينت  شگفتي شگفت
کزين    برتر   انديشـه   نـتوان   گرفـت
بـشد    تيز    با    او    بـه   پرده‌سراي
هـمي   گفت  کاي  دادگر  يک  خداي
کـسي  در  جهان  اين  شگفتي  نديد
نـه    از    کار    ديده    بزرگان   شـنيد
بـفرمود     تا     جامـه‌ها    خواسـتـند
بـه      خرگاه      جايي      بياراسـتـند
بـه    کردار    کوه   آتـشي   برفروخـت
بسي عود و با مشک و عنبر بسوخت
چو   خورشيد   سر  برزد  از  کوهـسار
سپهـبد    برفـتـن    بر    آراسـت   کار
بـفرمود       تا      موبدي      رهـنـماي
يکي  دست  جامه  ز  سر  تا  بـه پاي
يکي   اسـپ   با  زين  و  زرين  سـتام
کـمـندي    و    تيغي   بـه   زرين   نيام
بـه    داراب    دادند    و   پرسيد   زوي
کـه    اي    شيردل    مهـتر   نامـجوي
چو   مردي  تو  و  زادبومت  کـجاسـت
سزد   گر   بگويي   همـه  راه  راسـت
چو    بـشـنيد    داراب   يکسر   بگفـت
گذشتـه   هـمي   برگشاد   از   نهفت
بران   سان   کـه  آن  زن  برو  کرد  ياد
سخنـها    هـمي   گفـت   با   رشنواد
ز  صـندوق  و  ياقوت  و  بازوي  خويش
ز   دينار   و   ديبا  بـه  پـهـلوي  خويش
يکايک    بـه    سالار    لشکر   بگـفـت
ز  خواب  و  ز  آرام  و  خورد  و  نهـفـت
هم‌انگـه     فرسـتاد    کـس    رشنواد
فرسـتاده    را   گـفـت   بر   سان   باد
زن     گازر     و    گازر    و    مـهره    را
بياريد     بـهرام    و    هـم    زهره    را
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_ali_qoli-shah-adel.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com