FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی همای چهرزاد arrow پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود
پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود

بـه     بيماري    اندر    بـمرد    اردشير
هـمي    بود    بي‌کار    تاج   و   سرير
هـماي    آمد   و   تاج   بر   سر   نـهاد
يکي     راه     و     آيين     ديگر    نـهاد
سـپـه    را   همـه   سربسر   بار   داد
در    گـنـج    بـگـشاد    و    دينار    داد
بـه   راي  و  به  داد  از  پدر  برگذشـت
هـمي   گيتي  از  دادش  آباد  گشـت
نخـسـتين   کـه   ديهيم   بر  سر  نهاد
جـهان  را  به  داد  و  دهـش مژده داد
کـه  اين  تاج  و  اين  تخت  فرخنده باد
دل      بدسـگالان     ما     کـنده     باد
هـمـه      نيکويي     باد     کردار     ما
مـبيناد    کـس    رنـج    و    تيمار    ما
توانـگر     کـنيم    آنـک    درويش    بود
نيازش    بـه    رنـج   تـن   خويش   بود
مـهان    جـهان   را   کـه   دارند   گنـج
نداريم      زان      نيکويها     بـه     رنـج
چو     هـنـگام     زادنـش     آمد    فراز
ز  شهر  و  ز  لشکر همي داشـت راز
هـمي   تخت   شاهي  پسند  آمدش
جـهان    داشتـن    سودمـند    آمدش
نـهاني   پـسر   زاد   و  با  کس  نگفت
هـمي  داشت  آن  نيکويي  در  نهفت
بياورد          آزاده‌تـن         دايه         را
يکي     پاک    پرشرم    و    بامايه    را
نـهاني       بدو       داد       فرزند      را
چـنان     شاه     شاخ     برومـند     را
کـسي    کو    ز    فرزند   او   نام   برد
چـنين    گـفـت   کان   پاک‌زاده   بمرد
هـمان  تاج  شاهي  به  سر  بر  نـهاد
هـمي   بود   بر  تـخـت  پيروز  و  شاد
ز   دشمـن   بهر  سو  که  بد  مهـتري
فرسـتاد    بر    هر   سوي   لـشـکري
ز   چيزي   که  رفتي  بـه  گرد  جـهان
نـبودي    بد    و   نيک   ازو   در   نـهان
بـه  گيتي  بجز  داد  و نيکي نخواست
جهان را سراسر همي داشت راست
جـهاني    شده    ايمـن    از    داد   او
بـه    کـشور    نـبودي    بـجز    ياد   او
بدين  سان  همي  بود  تا هشـت ماه
پـسر    گشـت    مانـنده   رفته   شاه
بـفرمود       تا       درگري       پاک‌مـغز
يکي   تختـه   جسـت  از  در  کار  نـغز
يکي  خرد  صندوق  از  چوب  خـشـک
بـکردند   و   برزد   برو   قير  و  مـشـک
درون    نرم    کرده    بـه    ديباي   روم
براندوده   بيرون   او   مـشـک   و  موم
بـه   زير   اندرش   بـسـتر   خواب  کرد
ميانـش    پر    از    در    خوشاب   کرد
بـسي     زر     سرخ    اندرو    ريخـتـه
عـقيق       و       زبرجد       برآميخـتـه
ببـسـتـند      بـس     گوهر     شاهوار
بـه     بازوي     آن    کودک    شيرخوار
بدانگه  که  شد کودک از خواب مست
خروشان   بـشد   دايه   چرب  دسـت
نـهادش   بـه   صـندوق   در   نرم   نرم
بـه    چيني    پرندش    بـپوشيد   گرم
سر    تـنـگ    تابوت    کردند    خشـک
به  دبق  و  به عنبر به قير و به مشک
بـبردند     صـندوق     را    نيم    شـب
يکي    بر    دگر    نيز    نـگـشاد    لـب
ز    پيش    هـمايش    برون    تاخـتـند
بـه      آب     فرات     اندر     انداخـتـند
پـس‌اندر   هـمي  رفت  پويان  دو  مرد
کـه   تا   آب   با   شيرخواره  چـه  کرد
چو  کشتي  همي  رفت چوب اندر آب
نـگـهـبان       آنرا      گرفتـه      شـتاب
سـپيده   چو   برزد   سر  از  کوهـسار
بـگرديد        صـندوق        بر       رودبار
بـه    گازرگـهي    کاندرو   بود   سنـگ
سر    جوي   را   کارگـه   کرده   تـنـگ
يکي    گازر    آن   خرد   صـندوق   ديد
بـپوييد        وز       کارگـه       برکـشيد
چو    بگـشاد    گسـترده‌ها    برگرفـت
بـماند    اندران    کار    گازر   شگـفـت
بـه    جامـه   بـپوشيد   و   آمد   دمان
پراميد    و    شادان    و    روشـن‌روان
سـبـک   ديده‌بان   پيش  مامش  دويد
ز   صـندوق   و   گازر  بگفـت  آنـچ  ديد
جـهاندار     پيروز     با     ديده    گـفـت
کـه   چيزي   که   ديدي   ببايد  نهفـت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com