FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی داراب arrow باز فرستادن داراب ناهید را و زادن اسكندر ازو
باز فرستادن داراب ناهید را و زادن اسكندر ازو چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

باز فرستادن داراب ناهید را و زادن اسكندر ازو

شـبي   خفـتـه   بد   ماه   با   شهريار
پر   از   گوهر  و  بوي  و  رنـگ  و  نـگار
هـمانا     کـه    برزد    يکي    تيز    دم
شـهـنـشاه   زان   تيز   دم   شد   دژم
بـپيچيد    در   جامـه   و   سر   بتافـت
کـه  از  نکهتش  بوي  ناخوش  بيافـت
ازان    بوي    شد    شاه    ايران   دژم
پرانديشـه    جان   ابروان   پر   ز   خـم
پزشـکان       دانـنده       را      خواندند
بـه       نزديک      ناهيد      بـنـشاندند
يکي      مرد     بينادل     و     نيک‌راي
پژوهيد     تا    دارو    آمد    بـه    جاي
گياهي     کـه     سوزنده     کام    بود
بـه   روم   اندر   اسـکـندرش   نام  بود
بـماليد     بر     کام    او    بر    پزشـک
بـباريد   چـندي   ز   مژگان   سرشـک
بشد ناخوشي بوي و کامش بسوخت
بـه    کردار    ديبا   رخـش   برفروخـت
اگر  چند  مشکين  شد  آن  خوب‌چـهر
دژم    شد    دلاراي    را    جاي   مـهر
دل   پادشا   سرد  گـشـت  از  عروس
فرسـتاد       بازش       بر      فيلـقوس
غـمي   دخـتر   و   کودک   اندر   نـهان
نگفـت  آن  سخن  با  کسي در جهان
چو   نـه   ماه   بگذشت  بر  خوب‌چـهر
يکي   کودک   آمد   چو   تابـنده   مـهر
ز     بالا     و     اروند     و    بويا    برش
سـکـندر    هـمي    خواندي   مادرش
بـفرخ    هـمي    داشـت   آن   نام   را
کزو    يافـت    از    ناخوشي    کام   را
هـمي   گفـت   قيصر  به  هر  مهتري
کـه   پيدا   شد  از  تخم  مـن  قيصري
نياورد     کـس     نام     دارا    بـه    بر
سـکـندر    پـسر    بود    و   قيصر   پدر
هـمي  ننگش  آمد  که گفتي به کس
کـه    دارا   ز   فرزند   مـن   کرد   بـس
بر     آخر    يکي    ماديان    بد    بـلـند
کـه      کارزاري     و     زيبا     سـمـند
هـمان  شب  يکي  کره‌يي  زاد  خنگ
برش   چون   بر   شير  و  کوتاه  لـنـگ
ز     زاينده     قيصر     برافراخـت    يال
کـه   آن   زادنـش   فرخ   آمد  بـه  فال
بـه    شـبـگير    فرزند    را    خواستي
هـمان      ماديان      را      بياراسـتي
بـسودي  همان  کره  را  چشم  و يال
کـه  همتاي  اسکندر  او  بد  به  سال
سـپـهر   اندرين   نيز   چندي   بگشت
ز    هرگونـه‌يي    ساليان    برگذشـت
سـکـندر     دل     خـسرواني    گرفت
سخـن     گفتـن     پهـلواني     گرفـت
فزون    از    پـسر   داشـتي   قيصرش
بياراسـتي          پـهـلواني          برش
خرد   يافـت   لـخـتي   و   شد  کاردان
هـشيوار   و   با   سنگ  و  بـسياردان
ولي   عـهد  گشت  از  پس  فيلـقوس
بديدار    او   داشـتي   نـعـم   و   بوس
هـنرها   کـه   باشد  کيان  را  بـه  کار
سـکـندر      بياموخـت      ز      آموزگار
تو    گـفـتي    نـشايد    مـگر    داد   را
وگر    تـخـت    شاهي    و    بـنياد   را
وزان    پـس    کـه    ناهيد    نزد    پدر
بيامد     زني     خواسـت    دارا    دگر
يکي    کودک   آمدش   با   فر   و   يال
ز    فرزند    ناهيد    کـهـتر   بـه   سال
هـمان     روز     داراش     کردند     نام
کـه   تا   از   پدر  بيش  باشد  بـه  کام
چو  ده  سال  بگذشت زين با دو سال
شکسـت  اندر  آمد  به سال و به مال
بـپژمرد        داراب        پور       هـماي
هـمي   خواندندش   بـه  ديگر  سراي
بزرگان     و     فرزانـگان     را    بـخواند
ز     تـخـت     بزرگي     فراوان     براند
بگـفـت    اين    کـه    داراي   داراکنون
شـما   را   بـه   نيکي   بود   رهنـمون
هـمـه   گوش   داريد   و  فرمان  کـنيد
ز    فرمان    او    رامـش    جان   کـنيد
کـه   اين   تخت   شاهي  نـماند  دراز
بـه    خوشي   رود   زود   خوانـند   باز
بـکوشيد     تا    مـهر    و    داد    آوريد
بـه     شادي     مرا    نيز    ياد    آوريد
بگـفـت   اين   و  باد  از  جگر  برکشيد
شد   آن   برگ   گلنار  چون  شنـبـليد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com