FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی داراب arrow شكستن داراب لشکر شعیب
شكستن داراب لشکر شعیب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

شكستن داراب لشکر شعیب

چـنان     بد    کـه    از    تازيان    صدهزار
نـبرده          سواران         نيزه         گزار
برفـتـند     و    سالار    ايشان    شـعيب
يکي       نامدار       از       نژاد       قـتيب
جـهاندار       ايران       سـپاهي      بـبرد
بگـفـتـند     کان     را    نـشايد    شـمرد
فراز     آمدند    آن    دو    لـشـکر    بـهـم
جـهان     شد     ز    پرخاشـجويان    دژم
زمين   آن   سپـه   را   همي   برنـتافـت
بران    بوم   کـس   جاي   رفتـن   نيافـت
ز      باران      ژويين      و      باران      تير
زمين   شد   ز   خون   چون  يکي  آبـگير
خروشي      برآمد      ز     هر     پـهـلوي
تـلي    کـشـتـه    ديدند   بر   هر   سوي
سه روز و سه شب زين نشان جنگ بود
تو   گـفـتي   بريشان   جهان   تنـگ   بود
چـهارم       عرب       روي      برگاشـتـند
بـه    شـب    دشـت    پيکار   بگذاشتند
شـعيب    اندران   رزمگـه   کشتـه   شد
عرب    را    هـمـه   روز   برگشـتـه   شد
بـسي   اسـپ   تازي   به   زين   خدنـگ
هـم   از   نيزه   و   تيغ  و  خفتان  جـنـگ
ازان    رفـتـگان    ماند   آنـجا   بـه   جاي
بـه      نزد      جـهاندار      پور      هـماي
بـبـخـشيد    چيزي   کـه   بد   بر   سپاه
ز   اسـپ   و   ز   رمـح  و  ز  تيغ  و  کـلاه
ز      لـشـکر      يکي     مرزبان     برگزيد
کـه     گـفـتار     ايشان     بداند    شـنيد
فرسـتاد    تا    باژ    خواهد    ز    دشـت
ازان   سال   و  آن  سال  کاندر  گذشـت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com