FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی دارای داراب arrow نامه ی دارا به اسكندر در كار آشتی جستن
نامه ی دارا به اسكندر در كار آشتی جستن چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

نامه ی دارا به اسكندر در كار آشتی جستن

دبير   جـهانديده   را   پيش  خواند
بياورد    نزديک   گاهـش   نـشاند
يکي  نامه  بنوشـت  با داغ و درد
دو  ديده  پر  از  خون  و  رخ لاژورد
ز    داراي    داراب    بـن   اردشير
سوي   قيصر   اسکندر  شـهرگير
نخـسـت   آفرين   کرد   بر  کردگار
کـه   زو   ديد   نيک   و   بد  روزگار
دگر   گفـت   کز  گردش  آسـمان
خردمـند      برنـگذرد      بي‌گـمان
کزو   شادمانيم   و   زو  ناشـکيب
گـهي  در  فراز  و گهي در نشيب
نه  مردي  بد  اين رزم ما با سپاه
مگر  بخشش و گردش هور و ماه
کـنون  بودني  بود و ما دل به درد
چـه   داريم   ازين   گـنـبد   لاژورد
کـنون  گر  بسازي  و  پيمان کني
دل  از  جنگ  ايران پشيمان کني
همه  گنج گشتاسپ و اسفنديار
هـمان    ياره    و   تاج   گوهرنـگار
فرستم  به  گنج تو از گنج خويش
هـمان   نيز   ورزيده  رنـج  خويش
هـمان  مر  ترا  يار باشم به جنگ
بـه  روز  و  شبانت  نسازم  درنگ
کـسي  را  که  داري  ز  پيوند من
ز    پوشيده‌رويان   و   فرزند   مـن
بر  من  فرستي  نباشد  شگفـت
جـهانـجوي   را  کين  نبايد  گرفت
ز   پوشيده‌رويان   بـجز   سرزنـش
نـباشد   ز   شاهان   برتر  منـش
چو   نامه  بـخواند  خداوند  هوش
بيارايد    اين    راي    پاسـخ‌نيوش
هيوني    ز    کرمان   بيامد   دوان
بـه    نزديک    اسکـندر    بدگـمان
سکندر  چو آن نامه برخواند گفت
کـه  با  جان  دارا  خرد  باد  جفت
کـسي  کو  گرايد  بـه  پيوند  اوي
بـه   پوشيده‌رويان   و  فرزند  اوي
نـبيند    مـگر    تختـه   گور   تخت
گر  آويختـه  سر  ز  شاخ  درخـت
همـه  به  اصفهانند  بي‌درد و رنج
ازيشان  مبادا  که  خواهيم  گنـج
تو گر سوي ايران خرامي رواست
همه  پادشاهي سراسر تراست
ز   فرمان   تو   يک  زمان  نـگذريم
نـفـس   نيز   بي‌راه   تو  نشمريم
بـکردار    کشـتي    بيامد    هيون
دل   و   ديده   تاجور   پر   ز   خون
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com