FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی دارای داراب arrow رزم دارا با اسكندر و شكست یافتن
رزم دارا با اسكندر و شكست یافتن چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

رزم دارا با اسكندر و شكست یافتن 

چو  خورشيد  برزد سر از کوه و راغ
زمين   شد   بـه   کردار  زرين  چراغ
جـهاندار     دارا     سپـه    برگرفـت
جـهان    چادر    قير   بر   سرگرفـت
بياورد     لـشـکر     ز     رود     فرات
بـه  هامون  سپه  بيش بود از نبات
سـکـندر   چو   بشنيد  کامد  سپاه
بزد   کوس   و  آورد  لشـکر  بـه  راه
دو   لشـکر   که  آن  را  کرانه  نـبود
چو    اسـکـندر    اندر   زمانه   نـبود
ز   ساز   و   ز   گردان  هر  دو  گروه
زمين   هـمـچو  دريا  بد  و  گرد  کوه
ز    خـفـتان    وز    خنجر    هـندوان
ز   بالا   و   اسـپ   وز   برگـسـتوان
دو   رويه   سپه   برکـشيدند   صـف
ز  خنجر  همي  يافت خورشيد تـف
بـه    پيش    سـپاه    آوريدند    پيل
جـهان   شد  بـه  کردار  درياي  نيل
سواران  جنگ  از  پـس و پيل پيش
همـه  برگرفته  دل  از  جان خويش
تو  گفتي  هوا  خون خروشد همي
زمين  از  خروشش  بجوشد هـمي
ز  بـس  ناله  بوق  و  هـندي  دراي
هـمي   کوه   را  دل  برآمد  ز  جاي
ز    آواز   اسـپان   و   بانـگ   سران
چرنـگيدن          گرزهاي         گران
تو گفتي زمين کوه جنگي شدست
ز  گرد  آسمان روي زنگي شدست
بـه   يک  هفته  گردان  پرخاشجوي
بـه   روي   اندر   آورده   بودند   روي
بهـشـتـم    برآمد   يکي   تيره   گرد
بران  سان  که خورشيد شد لاژورد
بـپوشيد      ديدار      ايران     سـپاه
گريزان    برفـتـند    از    آن   رزمـگاه
سـپاه   سکـندر   پس   اندر   دمان
يکي    پرغـم   و   ديگري   شادمان
سـکـندر    بـشد    تا    لـب   رودبار
بکـشـتـند    ز    ايرانيان    بي‌شمار
سـپاه    از    لـب    رود   برگاشتـند
بـفرمود      تا      رود     بـگذاشـتـند
بـه    پيروزي    آمد    بران    رزمـگاه
کـجا   پيش   بود   آن  گزيده  سـپاه
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com