FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی دارای داراب arrow پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود
پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود

چو  دارا  به  دل سوک داراب داشـت
بـه   خورشيد   تاج  مهي  برفراشـت
يکي    مرد   بر   تيز   و   برنا   و   تـند
شده   با   زبان   و   دلـش   تيغ  کـند
چو  بنشست  برگاه گفـت اي سران
سرافراز       گردان      و      کـنداوران
سري  را  نخواهم  که  افـتد  بـه چاه
نـه  از  چاه  خوانم  سوي تخت و گاه
کـسي   کو   ز   فرمان   مـن   بـگذرد
سرش  را  همي  تن به سر نشـمرد
وگر    هيچ    تاب   اندر   آرد   بـه   دل
بـه   شمـشير   باشم   ورا   دلگسل
جز   از  ما  هرانکس  که  دارند  گـنـج
نخواهـم   کـس   شاددل  ما  به  رنج
نخواهـم    کـه   باشد   مرا   رهنماي
منـم    رهـنـماي   و   منم   دلگشاي
ز گيتي خور و بخش و پيمان مراست
بزرگي  و  شاهي  و  فرمان مراسـت
دبير     خردمـند     را     پيش    خواند
ز    هر   در   فراوان   سـخـنـها   براند
يکي    نامـه    بـنوشـت    فرخ    دبير
ز      داراي     داراب     بـن     اردشير
بـهر  سو  که  بد  شاه و خودکامه‌يي
بـفرمود     چون    خنـجري    نامـه‌يي
کـه   هرکو   ز   راي  و  ز  فرمان  مـن
بـپيچد     بـبيند     سرافـشان     مـن
هـمـه  گوش  يکسر  به  فرمان  نهيد
اگر   جان   سـتانيد   اگر   جان  دهيد
سر      گـنـجـهاي      پدر      برگـشاد
سـپـه  را  همه  خواند  و  روزي  بداد
ز    چار    اندرآمد   درم   تا   بـهـشـت
يکي  را  بجام  و  يکي  را  به  تـشـت
درم    داد    و    دينار   و   برگـسـتوان
هـمان   جوشـن  و  تيغ  و  گرز  گران
هرانکـس   کـه   بد   کار  ديده  سري
ببـخـشيد    بر   هر   سري   کشوري
يکي    را    ز   گردنـکـشان   مرز   داد
سـپـه    را    هـمـه    چيز   باارز   داد
فرسـتاده     آمد    ز    هر    کـشوري
ز    هر    نامداري    و    هر   مـهـتري
ز   هـند  و  ز  خاقان  و  فـغـفور  چين
ز   روم  و  ز  هر  کشوري  همـچـنين
هـمـه   پاک   با  هديه  و  باژ  و  ساو
نـه  پي  بود  با  او  کسي  را  نـه  تاو
يکي    شارسـتان   کرد   نوشاد   نام
بـه    اهواز    گشـتـند    زو    شادکام
کـسي   را   کـه  درويش  بد  داد  داد
بـه   خواهـندگان   گنـج   و  بنياد  داد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com