FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی یزدگرد بزه گر arrow آمدن بهرام گور در جهرم
آمدن بهرام گور در جهرم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

آمدن بهرام گور در جهرم و رفتن ایرانیان به نزد او

خود    و    شاه    بـهرام   با   راي‌زن
نشسـتـند    و    گفتـند    بي‌انجمن
سخنشان  بران راست شد کز يمن
بـه    ايران    خرامـند    با    انجـمـن
گزين    کرد   از   تازيان   سي   هزار
هـمـه        نيزه‌داران       خـنـجرگزار
بـه    دينارشان    يکـسر    آباد   کرد
سر     نامداران    پر    از    باد    کرد
چو   آگاهي   اين   بـه   ايران  رسيد
جوانوي       نزد       دليران      رسيد
بزرگان   ازان   کار   غـمـگين   شدند
بر      آذر      پاک      برزين      شدند
ز  يزدان  همي  خواستند  آنـک  رزم
مـگر   باز   گردد   بـه  شادي  و  بزم
چو   مـنذر  به  نزديک  جـهرم  رسيد
برآن   دشـت  بي‌آب  لشکر  کـشيد
سراپرده      زد      راد     بـهرامـشاه
بـه  گرد  اندر  آمد  ز  هر  سو سـپاه
بـه  منذر  چنين  گفت  کاي  راي‌زن
بـه   جـهرم   رسيدي   ز  شهر  يمن
کـنون  جنگ  سازيم  گر  گفت‌وگوي
چو  لشکر  بـه  روي  اندر  آورد  روي
بدو   گفـت   منذر   مهان  را  بـخوان
چو    آيند    پيشـت    بياراي    خوان
سخن  گوي  و بشنو ازيشان سخن
کـسي   تيز   گردد   تو   تيزي  مکـن
بـخوانيم   تا   چيستشان   در  نـهان
کرا   خواند   خواهـند   شاه   جـهان
چو   دانستـه   شد  چاره  آن  کـنيم
گر   آسان   بود   کينه  پنـهان  کـنيم
ور  ايدون  کجا  کين  و  جـنـگ  آورند
بـپيچـند    و    خوي    پلـنـگ    آورند
مـن  اين  دشت  جهرم چو دريا کنم
ز     خورشيد     تابان     ثريا     کـنـم
بر     آنـم    کـه    بينـند    چـهر    ترا
چـنين    برز    و    بالا    و   مـهر   ترا
خردمـندي   و   راي   و  فرهـنـگ  تو
شـکيبايي   و   دانش   و  سنـگ  تو
نـخواهـند   جز   تو   کسي  تخت  را
کـلـه    را    و    زيبايي    بـخـت    را
ور   ايدونـک   گـم   کرده   دارند   راه
بـخواهـند   بردن   همي   از  تو  گاه
مـن  و  اين  سواران  و  شمشير تيز
برانـگيزم     اندر    جـهان    رستـخيز
بـبيني      بروهاي      پرچين     مـن
فداي    تو    بادا   تـن   و   دين   مـن
چو     بينـند     بي‌مر     سـپاه    مرا
هـمان   رسـم   و   آيين   و  راه  مرا
همين  پادشاهي  که  ميراث تست
پدر    بر    پدر   کرد   شايد   درسـت
سه ديگر که خون ريختن کار ماست
هـمان    ايزد    دادگر    يار   ماسـت
کـسي  را  جز  از  تو  نخواهند  شاه
کـه    زيباي   تاجي   و   زيباي   گاه
ز  منذر  چو شاه اين سخنها شـنيد
بـخـنديد   و   شادان   دلش   بردميد
چو   خورشيد  برزد  سر  از  تيغ  کوه
ردان      و     بزرگان     ايران     گروه
پذيره       شدن      را      بياراسـتـند
يکي    دانـشي   انجمن   خواستـند
نـهادند     بـهرام    را    تـخـت    عاج
بـه    سر    بر    نـهاده   بـهاگير   تاج
نشسـتي   بـه   آيين   شاهنشهان
بياراسـت    کو    بود    شاه   جـهان
ز  يک  دست  بهرام  منذر  نشسـت
دگر  دست  نعمان و تيغي به دست
هـمان    گرد    بر    گرد   پرده‌سراي
سـتاده    بزرگان    تازي    بـه    پاي
از     ايرانيان     آنـک     بد    پاک‌راي
بيامد      بـه     دهـليز     پرده‌سراي
بـفرمود      تا      پرده      برداشـتـند
ز    درشان    بـه    آواز   بگذاشـتـند
بـه    شاه    جـهان   آفرين   خواندند
بـه  مژگان  همي  خون  برافشاندند
رسيدند         نزديک        بـهرامـشاه
بديدند     زيبا    يکي    تاج    و    گاه
بـه     آواز    گفـتـند    انوشـه    بدي
هـميشـه   ز   تو   دور  دسـت  بدي
شهـنـشاه   پرسيد   و   بنواختشان
بـه   اندازه   بر   پايگه   ساخـتـشان
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com