FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow گله كردن فردوسی از پیری و دهر
گله كردن فردوسی از پیری و دهر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

گله كردن فردوسی از پیری و دهر

الا     اي     برآورده     چرخ    بـلـند
چـه  داريي  به  پيري مرا مستمند
چو   بودم   جوان  در  برم  داشـتي
بـه   پيري   چرا   خوار   بگذاشـتي
هـمي    زرد    گردد   گـل   کامـگار
هـمي   پرنيان   گردد  از  رنـج  خار
دو  تا  گشت آن سرو نازان بـه باغ
همان  تيره گشت آن گرامي چراغ
پر   از   برف   شد  کوهـسار  سياه
هـمي   لشـکر  از  شاه  بيند  گناه
بـه    کردار    مادر    بدي    تاکـنون
هـمي  ريخت  بايد  ز  رنج  تو  خون
وفا    و    خرد   نيسـت   نزديک   تو
پر   از   رنـجـم   از   راي   تاريک   تو
مرا      کاچ      هرگز      نـپروردييي
چو      پرورده     بودي     نيازردييي
هرانگـه   کـه   زين   تيرگي   بگذرم
بـگويم     جـفاي     تو     با    داورم
بـنالـم    ز    تو   پيش   يزدان   پاک
خروشان  به  سربر  پراگـنده  خاک
چـنين    داد   پاسـخ   سپهر   بلـند
کـه    اي    مرد    گوينده    بي‌گزند
چرا  بيني  از  من  هـمي نيک و بد
چـنين  ناله  از  دانشي  کي  سزد
تو   از  مـن  بـه  هر  باره‌يي  برتري
روان   را  به  دانـش  هـمي  پروري
بدين  هرچ  گفتي  مرا  راه نيسـت
خور  و  ماه  زين دانش آگاه نيست
خور  و  خواب و راي و نشسـت ترا
بـه  نيک  و  به  بد  راه و دسـت ترا
ازان   خواه   راهـت  کـه  راه  آفريد
شب  و  روز و خورشيد و ماه آفريد
يکي  آنک  هستيش را راز نيسـت
بـه  کاريش  فرجام  و  آغاز  نيست
چو گويد بباش آنچ خواهد به دست
کسي کو جزين داند آن بيهده‌ست
مـن  از  داد  چون  تو  يکي  بـنده‌ام
پرسـتـنده                     آفرينـنده‌ام
نـگردم   همي  جز  به  فرمان  اوي
نيارم    گذشـتـن    ز    پيمان   اوي
بـه  يزدان  گراي  و  به  يزدان  پـناه
براندازه     زو    هرچ    بايد    بـخواه
جز   او   را  مخوان  گردگار  سـپـهر
فروزنده    ماه    و   ناهيد   و   مـهر
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com