FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی یزدگرد بزه گر arrow بند كردن یزدگرد بهرام را
بند كردن یزدگرد بهرام را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

بند كردن یزدگرد بهرام را و بازآمدن او به نزد منذر 

چـنان  بد  که  يک  روز  در بزمـگاه
هـمي  بود  بر  پاي  در پيش شاه
چو  شد  تيره بر پاي خواب آمدش
هـم   از   ايستادن  شتاب  آمدش
پدر  چون  بديدش بهم برده چشم
به  تندي يکي بانگ برزد به خشم
بـه    دژخيم    فرمود   کو   را   بـبر
کزين   پـس   نـبيند   کلاه  و  کـمر
بدو   خانـه   زندان   کـن   و  بازگرد
نزيبد   برو   گاه   و   نـنـگ  و  نـبرد
بـه  ايوان  همي  بود  خسته جگر
نديد     اندران    سال    روي    پدر
مـگر  مهر  و  نوروز  و  جشن سده
کـه   او   پيش   رفـتي   ميان  رده
چنان  بد  که  طينوش رومي ز راه
فرسـتاده   آمد   بـه   نزديک  شاه
ابا    بدره    و    برده    و   باژ   روم
فرسـتاد    قيصر    بـه    آباد    بوم
چو    آمد    شهنشاه   بنواخـتـش
سزاوار    او    جايگـه    ساخـتـش
فرسـتاد    بـهرام    زي    او    پيام
کـه   اي  مرد  بيدار  گسترده  کام
ز   کهـتر   بـه   چيزي  بيازرد  شاه
ازو   دور   گشتم   چـنين  بي‌گـناه
تو  خواهش  کني  گر ترا بخـشدم
مـگر    بخـت    پژمرده   بدرخشدم
سوي    دايگانـم    فرسـتد    مـگر
کـه   مـنذر  مرا  بـه  ز  مام  و  پدر
چو   طينوش  بـشـنيد  پيغام  اوي
برآورد     ازان     آرزو     کام    اوي
دل‌آزار   بـهرام   زان  شاد  گشـت
وزان   بـند   بي‌مايه   آزاد   گشـت
بـه   درويش   بخشيد  بسيار  چيز
وزان   جايگـه   رفتن   آراسـت  نيز
همـه   زيردستان   خود  را  بخواند
شـب  تيره  چون  باد  لشکر  براند
به ياران همي گفت يزدان سپاس
که  رفتيم و ايمن شديم از هراس
چو   آمد   به   نزديک  شـهر  يمـن
پذيره  شدش  کودک  و  مرد  و زن
برفتـند   نعـمان   و   منذر  ز  جاي
هـمان       نيزه‌داران      پاکيزه‌راي
چو   مـنذر   بـبـهرام   نزديک   شد
ز    گرد   سـپـه   روز   تاريک   شد
پياده     شدند    آن    دو    آزادمرد
هـمي  گفـت  بهرام  تيمار  و  درد
ز   گفـتار   او  چند  منذر  گريسـت
بپرسيد  گفت  اختر  شاه چيست
بدو   گفـت   بهرام   کو  خود  مـباد
کـه  گيرد  ز  شوم  اخترش نيز ياد
کـه   هر   کو   نيايد   بـه  راه  خرد
ز   کردار   ترسـم   کـه   کيفر   برد
فرود   آوريدش   هم‌انـجا   کـه  بود
بران      نيکوي      نيکويها      فزود
بـجز   بزم  و  ميدان  نـبوديش  کار
وگر   بخشش   و  کوشـش  کارزار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com