FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی یزدگرد بزه گر arrow هنر نمودن بهرام در شكارگاه
هنر نمودن بهرام در شكارگاه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

هنر نمودن بهرام در شكارگاه

دگر   هفته   با  لشـکري  سرفراز
بـه   نخچيرگـه  رفت  با  يوز  و  باز
برابر   ز   کوهي   يکي   شير  ديد
کـجا  پشت  گوري  همي بر دريد
برآورد      زاغ      سيه     را     بزه
به  تندي به شست سه‌پر زد گره
دل  گور  بردوخت  با  پشـت  شير
پر  از  خون  هژبر  از  بر  و  گور زير
چو  او  گور  و  شير دلاور بکشـت
به  ايوان  خراميد  تيغي به مشت
دگر  هفته  نعمان  و  منذر بـه راه
هـمي   رفت  با  او  به  نخچيرگاه
بـسي    نامور    برده    از    تازيان
کزيشان   بدي   راه  سود  و  زيان
همي خواست منذر که بهرام گور
بديشان   نـمايد   سواري   و   زور
شـترمرغ    ديدند    جايي    گـلـه
دوان  هر  يکي  چون  هيوني يلـه
چو   بـهرام‌گور   آن  شـترمرغ  ديد
بـه     کردار     باد     هوا    بردميد
کـمان  را  بماليد  خندان  به چنگ
بزد    بر   کـمر   چار   تير   خدنـگ
يکايک   هـمي   راند   اندر  کـمان
بدان    تا   سرآرد   بريشان   زمان
هـمي  برشکافيد  پرشان  به  تير
بدين   سان  زند  مرد  نـخـچيرگير
به يک سوزن اين زان فزون‌تر نبود
هـمان   تير   زين   تير   برتر  نـبود
برفـت   و   بديد   آنـک   بد   نامدار
بـه   يک  موي‌بر  بود  زخـم  سوار
هـمي   آفرين  خواند  منذر  بدوي
هـمان    نيزه‌داران    پرخاشـجوي
بدو  گفت  منذر  که  اي  شـهريار
بـتو   شادمانـم  چو  گلبن  به  بار
مـبادا    کـه   خـم   آورد   ماه   تو
وگر   سسـت   گردد   کـمرگاه  تو
هم‌انگه چون منذر به ايوان رسيد
ز   بهرام  رايش  بـه  کيوان  رسيد
فراوان   مـصور   بجست  از  يمـن
شدند  اين  سران بر درش انجمن
بـفرمود   تا   زخـم   او  را  بـه  تير
مـصور    نـگاري    کـند    بر   حرير
سواري  چو  بهرام  با يال و کفـت
بلند اشتري زير و زخمي شگفت
کـمان  مهره  و  شير  و آهو و گور
گشاده  بر  و  چربه دستي به زور
شترمرغ  و  هامون  و آن زخم تير
ز   قير   سيه   تازه  شد  بر  حرير
سواري    برافگـند   زي   شـهريار
فرسـتاد    نزديک    او    آن   نـگار
فرسـتاده   چون   شد   بر  يزدگرد
همـه  لشکر  آمد  بران  نامه  گرد
هـمـه        نامداران       فروماندند
بـه    بـهرام    بر    آفرين   خواندند
وزان  پس هنرها چو کردي به کار
هـمي    تاخـتـندي    بر   شهريار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com