FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow رسیدن اسكندر به كشور سند و جنگ كردن
رسیدن اسكندر به كشور سند و جنگ كردن چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

رسیدن اسكندر به كشور سند و جنگ كردن

بدان   جايگـه   شاه  ماهي  بـماند
پس‌انگـه   بجنـبيد   و   لشکر  براند
ازان   سـبز   دريا   چو  گشتـند  باز
بيابان     گرفـتـند     و     راه     دراز
چو  منزل  به منزل به حلوان رسيد
يکي   مايه‌ور   باره   و   شـهر   ديد
بـه   پيش  آمدندش  بزرگان  شـهر
کـسي  کش  ز  نام  و خرد بود بهر
برفـتـند     با    هديه    و    با    نـثار
ز   حـلوان   سران   تا  در  شـهريار
سکندر  سبک  پرسش  اندر گرفت
کـه  ايدر  چه  بينيد  چيزي شگفت
بدو   گفـت   گوينده   کاي  شـهريار
ندانيم    چيزي   کـه   آيد   بـه   کار
برين  مرز  درويشي  و  رنج هسـت
کزين   بگذري  باد  ماند  به  دسـت
چو   گفـتار   گوينده   بشـنيد  شاه
ز  حلوان  سوي سند شد با سپاه
پذيره    شدندش    سواران   سـند
هـمان   جنـگ  را  ياور  آمد  ز  هند
هرانکس  که  از فور دل خسته بود
به  خون ريختن دستها شسته بود
بردند     پيلان    و    هـندي    دراي
خروش     آمد     و     نالـه    کرناي
سر    سـنديان    بود    بـنداه    نام
سواري   سرافراز   با   راي  و  کام
يکي  رزمشان  کرده شد همـگروه
زمين  شد  ز  افگـنده  بر سان کوه
شب آمد بران دشت سندي نماند
سکـندر   سـپاه   از  پس‌اندر  براند
به دست آمدش پيل هشتاد و پنج
همان  تاج  زرين  و شمشير و گنج
زن  و  کودک  و  پير  مردان  بـه  راه
برفـتـند   گريان   بـه   نزديک   شاه
کـه  اي  شاه  بيدار با راي و هوش
مشور  اين  بر  و بوم و بر بد مکوش
کـه   فرجام   هـم   روز   تو   بـگذرد
خنـک   آنـک   گيتي  به  بد  نسپرد
سـکـندر     بريشان    نياورد    مـهر
بران   خستگان   هيچ  ننمود  چـهر
گرفـتـند     زيشان    فراوان    اسير
زن   و   کودک   خرد   و   برنا  و  پير
سوي   نيمروز  آمد  از  راه  بـسـت
همه روي گيتي ز دشمن بشست
وزان   جايگه  شد  به  سوي  يمـن
جـهاندار    و    با    نامدار   انجـمـن
چو   بشـنيد   شاه  يمن  با  مـهان
بيامد       بر       شـهريار      جـهان
بـسي   هديه‌ها   کز   يمـن  برگزيد
بـهاگير    و   زيبا   چنانـچون   سزيد
ده   اشـتر   ز   برد   يمـن   بار  کرد
دگر     پـنـج    را    بار    دينار    کرد
دگر   ده   شـتر   بار   کرد   از   درم
چو  باشد  درم  دل  نباشد  به غـم
دگر    سـلـه    زعـفران    بد    هزار
ز    ديبا    و    هرجامـه   بي‌شـمار
زبرجد   يکي  جام  بودش  به  گنـج
هـمان  در  ناسفته  هفتاد  و  پنـج
يکي    جام    ديگر    بدش    لاژورد
نـهاد   اندرو   شسـت   ياقوت   زرد
ز  ياقوت  سرخ  از  برش  ده  نـگين
بـه   فرمانـبران   داد   و  کرد  آفرين
بـه      پيش     سراپرده     شـهريار
رسيدند    با    هديه    و    با    نـثار
سکـندر    بـپرسيد   و   بنواختشان
بر    تخـت    نزديک    بنشاختـشان
برو     آفرين     کرد     شاه     يمـن
کـه    پيروزگر    باش    بر   انجـمـن
به  تو  شادم  ار باشي ايدر دو ماه
برآسايد    از   راه   شاه   و   سـپاه
سـکـندر   برو   آفرين  کرد  و  گفت
کـه  با  تو  هميشه  خرد  باد جفت
بـه   شبـگير   شاه  يمن  بازگشت
ز   لشـکر   جهاني  پر  آواز  گشـت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
shahtahmasb-safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com