FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
پادشاهی یزدگرد بزه گر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی یزدگرد بزه گر بیست و یك سال بود

چو   شد   پادشا   بر  جـهان  يزدگرد
سـپـه   را   ز   دشـت   اندرآورد  گرد
کـلاه    برادر    بـه    سر    بر    نـهاد
هـمي  بود  ازان  مرگ  ناشاد  شاد
چـنين    گـفـت   با   نامداران   شهر
کـه   هرکـس   که  از  داد  يابند  بهر
نخـسـت  از  نيايش  به  يزدان  کنيد
دل  از  داد  ما  شاد  و  خندان کـنيد
بدان   را   نـمانـم   کـه  دارند  هوش
وگر    دسـت   يازند   بد   را   بـکوش
کـسي   کو   بـجويد   ز  ما  راسـتي
بيارامد     از     کژي     و     کاسـتي
بـه   هرجاي  جاه  وي  افزون  کـنيم
ز    دل   کينـه   و   آز   بيرون   کـنيم
سـگالـش    نـگوييم    جز    با   ردان
خردمـند       و      بيداردل      موبدان
کـسي    را    کـجا   پر   ز   آهو   بود
روانـش    ز    بيشي   بـه   نيرو   بود
بـه  بيچارگان  بر  ستـم  سازد  اوي
گر   از   چيز   درويش   بـفرازد   اوي
بـکوشيم   و   نيروش   بيرون   کـنيم
بـه  درويش  ما  نازش  افزون  کـنيم
کـسي   کو   بپرهيزد  از  خشـم  ما
هـمي   بـگذرد   تيز   بر   چشـم  ما
هـمي  بسـتر  از  خاک  جويد  تنش
هـمان    خنـجر    هـندوي    گردنش
بـه   فرمان  ما  چشم  روشن  کـنيد
خرد  را  به  تن  بر  چو جوشن کـنيد
تـن  هرکسي  گشت  لرزان  چو بيد
کـه  گوپال  و  شمشيرشان  بد اميد
چو شد بر جهان پادشاهيش راست
بزرگي  فزون  کرد  و مهرش بکاست
خردمـند    نزديک   او   خوار   گشـت
همـه  رسم  شاهيش  بيکار گشت
کـنارنـگ     با     پـهـلوان     و    ردان
هـمان     دانـشي    پرخرد    موبدان
يکي   گـشـت   با   باد   نزديک  اوي
جـفا   پيشـه  شد  جان  تاريک  اوي
سـترده  شد  از  جان  او  مهر  و داد
بـه    هيچ    آرزو    نيز   پاسـخ   نداد
کـسي    را    نـبد    نزد    او    پايگاه
بـه    ژرفي   مـکافات   کردي   گـناه
هرانکـس   کـه  دستور  بد  بر  درش
فزاينده       اخـتر       و      افـسرش
هـمـه     عـهد     کردند    با    يکدگر
کـه   هرگز   نـگويند   زان   بوم   و  بر
همـه   يکـسر  از  بيم  پيچان  شدند
ز   هول   شهـنـشاه   بيجان   شدند
فرسـتادگان       آمدندي      ز      راه
هـمان       زيردسـتان       فريادخواه
چو    دسـتور    زان   آگـهي   يافـتي
بدان      کارها      تيز      بـشـتافـتي
بـه   گـفـتار   گرم   و   بـه   آواز   نرم
فرسـتاده   را   راه   دادي  بـه  شرم
بگفـتي  که  شاه  از  در  کار نيست
شـما    را   بدو   راه   ديدار   نيسـت
نـمودم     بدو     هرچ    درخواسـتي
بـه   فرمانش  پيدا  شد  آن  راستي
آخرین بروز رسانی ( ۲۹ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com