FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow دیدن سكندر مرده را در یاقوت زرد
دیدن سكندر مرده را در یاقوت زرد چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

دیدن سكندر مرده را در یاقوت زرد

هـمي  رفت  يک  ماه پويان به راه
بـه  رنج  اندر  از  راه  شاه و سپاه
چـنين  تا  به  نزديک کوهي رسيد
که  جايي  دد  و دام و ماهي نديد
يکي   کوه   ديد   از   برش   لاژورد
يکي   خانـه  بر  سر  ز  ياقوت  زرد
همـه     خانـه     قنديلـهاي    بلور
ميان   اندرون   چشـمـه  آب  شور
نـهاده  بر  چشمه  زرين  دو  تخت
برو    خوابـنيده    يکي   شوربخـت
بـه  تـن  مردم  و  سر  چو  آن گراز
بـه   بيچارگي  مرده  بر  تخـت  ناز
ز     کافور     زيراندرش    بـسـتري
کـشيده     ز    ديبا    برو    چادري
يکي  سرخ  گوهر  بـه  جاي چراغ
فروزان  شده  زو  همـه  بوم و راغ
فـتاده     فروغ    سـتاره    در    آب
ز   گوهر  همه  خانه  چون  آفـتاب
هرانکس  که  رفتي که چيزي برد
وگر   خاک   آن   خانه  را  بـسـپرد
همـه  تنش  بر  جاي لرزان شدي
وزان   لرزه  آن  زنده  ريزان  شدي
خروش  آمد  از  چشمـه  آب شور
کـه   اي   آرزومند  چندين  مـشور
بسي  چيز ديدي که آن کس نديد
عـنان   را   کنون   باز  بايد  کـشيد
کـنون    زندگانيت    کوتاه   گشـت
سر تخت شاهيت بي‌شاه گشت
سکـندر   بترسيد  و  برگشت  زود
بـه   لشکرگـه  آمد  به  کردار  دود
وزان    جايگـه   تيز   لـشـکر   براند
خروشان  بسي  نام  يزدان بخواند
ازان     کوه    راه    بيابان    گرفـت
غمي گشت و انديشه جان گرفت
همي  راند  پر  درد و گريان ز جاي
سـپاه  از  پس و پيش او رهنماي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com