FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow گفت و گوی اسكندر با مرغان
گفت و گوی اسكندر با مرغان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

گفت و گوی اسكندر با مرغان

سـکـندر   سوي   روشنايي  رسيد
يکي   بر   شد  کوه  رخـشـنده  ديد
زده    بر    سر    کوه    خارا   عـمود
سرش  تا  بـه  ابر  اندر از چوب عود
بر    هر    عـمودي   کـنامي   بزرگ
نشستـه  برو  سبز  مرغي  سترگ
بـه    آواز    رومي    سـخـن   راندند
جـهاندار       پيروز       را      خواندند
چو    آواز    بـشـنيد    قيصر   برفـت
بـه   نزديک   مرغان   خراميد  تفـت
بدو   مرغ   گفـت   اي  دلاراي  رنـج
چه جويي همي زين سراي سپنج
اگر   سر   برآري   بـه   چرخ   بـلـند
هـمان    بازگردي    ازو   مستـمـند
کـنون    کامدي    هيچ    ديدي   زنا
وگر   کرده   از   خشت   پخـتـه  بـنا
چنين داد پاسخ کزين هر دو هست
زنا   و   برين  گونه  جاي  نشـسـت
چو   بشنيد  پاسخ  فروتر  نشسـت
درو   خيره   شد  مرد  يزدان‌پرسـت
بـپرسيد   کاندر   جهان   بانـگ   رود
شـنيدي   و  آواي  مست  و  سرود
چـنين  داد  پاسخ  که هر کو ز دهر
ز    شادي   هـمي   برنـگيرند   بـهر
ورا    شاد    مردم   نـخواند   هـمي
وگر   جان   و  دل  برفـشاند  هـمي
به  خاک آمد از بر شده چوب عمود
تـهي   ماند  زان  مرغ  رنگين  عمود
بـپرسيد      دانايي      و     راسـتي
فزونـسـت   اگر   کمي   و  کاستي
چـنين   داد  پاسخ  که  دانش  پژوه
هـمي   سرفرازد   ز   هر   دو  گروه
بـه  سوي  عمود  آمد  از تيره خاک
بـه    منـقار    چنـگالـها    کرد   پاک
ز    قيصر    بـپرسيد    يزدان‌پرسـت
بـه  شهر  تو  بر  کوه  دارد نشست
بدو  گفـت  چون  مرد  شد  پاک‌راي
بيابد    پرسـتـنده    بر    کوه    جاي
ازان   چوب   جوينده   شد  بر  کـنام
جهانـجوي   روشـن‌دل   و   شادکام
بـه    چـنـگال    مي‌کرد   منقار   تيز
چو  ايمن  شد  از  گردش  رستـخيز
بـه    قيصر    بـفرمود    تا    بي‌گروه
پياده    شود    بر    سر    تيغ    کوه
بـبيند  کـه  تا  بر  سر  کوه  چيست
کزو   شادمان   را   بـبايد   گريسـت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com