FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow رسیدن اسکندر به سرزمین حبش و جنگ کردن و پیروزی یافتن او
رسیدن اسکندر به سرزمین حبش و جنگ کردن و پیروزی یافتن او چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

رسیدن اسكندر به زمین حبش و جنگ کردن و پیروزی یافتن او 

وزان   جايگه   رفت  خورشيدفـش
بيامد    دمان    تا    زمين   حـبـش
ز   مردم   زمين   بود  چون  پر  زاغ
سيه  گشته و چشمها چون چراغ
تـناور     يکي    لشـکري    زورمـند
برهنـه   تـن   و  پوست  و  بالابلند
چو    از    دور   ديدند   گرد   سـپاه
خروشي     برآمد    ز    ابر    سياه
سـپاه   انجمن  شد  هزاران  هزار
وران    تيره    شد   ديده   شـهريار
بـه   سوي   سکندر   نـهادند   سر
بکشتـند       بـسيار      پرخاشـخر
به  جاي  سنان استخوان داشتند
هـمي    بر   تـن   مرد   بگذاشتـند
بـه   لشـکر   بفرمود  پس  شهريار
کـه     برداشـتـند     آلـت     کارزار
برهنـه   به  جنگ  اندر  آمد  حبش
غمي  گشت  زان لشکر شيرفش
بکشتـند   زيشان  فزون  از  شمار
بـپيچيد     ديگر     سر    از    کارزار
ز  خون  ريختن  گشـت  روي زمين
سراسر   بـه   کردار   درياي   چين
چو  از  خون  در و دشت آلوده شد
ز  کشته  به  هر جاي بر توده شد
چو    بر    توده   خاشاکـها   برزدند
بـفرمود     تا     آتـش    اندر    زدند
چو  شب  گشت  بشنيد آواز گرگ
سکـندر   بـپوشيد  خفتان  و  ترگ
يکي   پيش  رو  بود  مـهـتر  ز  پيل
به سر بر سرو داشت همرنگ نيل
ازين    نامداران    فراوان   بکـشـت
بسي  حمله  بردند و ننمود پشت
بکشـتـند   فرجام   کارش   به   تير
يکي   آهـنين   کوه   بد   پيل   گير
وزان    جايگـه   تيز   لـشـکر   براند
بـسي   نام   دادار  گيهان  بـخواند
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com